Rapoarte și studii

– Raport privind starea economico-socială a județului Giurgiu: 2018 .
– Rapoarte de evaluare a activității Instituției Prefectului-Județul Giurgiu: 2017 , 2018 , 2019 .
Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001: 2017 , 2018 , 2019 .
– Rapoarte centralizate de evaluare a implementării Legii 544/2001: 2017 , 2018 .