Rapoarte și studii

– Raport privind starea economico-socială a județului Giurgiu: 2018 .
– rapoarte de evaluare a activității Instituției Prefectului-Județul Giurgiu: 2017 , 2018 .
– rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001: 2017 , 2018 .
– rapoarte centralizate de evaluare a implementării Legii 544/2001: 2017 , 2018 .
– rapoarte de evaluare a implementării Legii 52/2003: 2018 .
– rapoarte centralizate de evaluare a implementării Legii 52/2003: 2017, 2018 .
– rapoarte privind transparența decizională: 2018 .