Agenda prefectului

30.09.2022 – ședință a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu, în cadrul căreia au fost prezentate o parte dintre planurile de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi de la nivelul județului Giurgiu.
30.09.2022 – ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: gradul de acoperire cu servicii medicale a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu (necesitățile/ așteptările pacienților); modul în care sunt implementate protocoalele de practică medicală de către echipa medicală, în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu; diverse.
29.09.2022 – ședință de lucru a Comitetului Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: informare referitoare la serviciile oferite persoanelor vârstnice instituționalizate, modalitatea de încadrare și acordare a certificatelor pentru persoanele cu dizabilități; informare referitoare la serviciile oferite persoanelor vârstnice din municipiul Giurgiu; diverse.
29.09.2022 – ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: informare privind modul de derulare prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu a programelor naționale de sănătate; raport de activitate al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu în primul semestru al anului 2022; diverse.
15.09.2022 – ceremonie de depunere a jurământului de către cel de-al doilea subprefect al județului Giurgiu.
12.09.2022 – conferință de presă dedicată importanței și posibilităților de valorificare a Zilei de Curățenie Națională 2022 în județul Giurgiu.
06.09.2022 – program audiențe.
05.09.2022 – participare la inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din satul Toporu, comuna Toporu, cu prilejul debutului anului școlar 2022-2023.
02.09.2022 – ședință de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu.
02.09.2022 – întâlnire de lucru cu reprezentanții școlilor de conducători auto autorizate și cu instructorii auto independenți autorizați, pe tema procesului de examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere și a posibilității stabilirii unei colaborări durabile cu școlile de conducători auto autorizate și cu instructorii auto independenți autorizați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
31.08.2022 – ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, având următoarea ordine de zi: informarea referitoare la noile reglementări privind desfășurarea anului școlar 2022-2023; informare privind rezultatele obținute la nivelul județului la Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat din anul 2022; diverse.
30.08.2022 – ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu. având ca temă prezentarea planurilor de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi de la nivelul județului Giurgiu.
30.08.2022 – videoconferință la care participă prefecții și reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene, pe tema pregătirii începerii anului școlar.
29.08.2022 – ședință de lucru a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: informare referitoare la preocuparea SC APA SERVICE SA privind furnizarea unei ape potabile de calitate cetățenilor municipiului Giurgiu si perspectivele de modernizare a rețelei de distribuție.
09.08.2022 – ședință de lucru pe tema debutului anului școlar 2022-2023, cu participarea primarilor și ai reprezentanților IȘJ Giurgiu, ISU Giurgiu și IPJ Giurgiu.
04.08.2022 – ședință de lucru extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Giurgiu.
02.08.2022 – ședință de lucru extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Giurgiu.
01.08.2022 – întâlnire de lucru cu participarea IPJ Giurgiu, ANIF Giurgiu, Primăriei comunei Stănești și OCPI Giurgiu, pe tema clarificării situației de urgență din satul Ghizdaru, comuna Stănești, pe raza căreia a fost identificat un container în care se află semințe de porumb tratate cu pesticid Furadan.
01.08.2022 – întâlnire de lucru cu participarea OCPI Giurgiu și a Primăriilor comunelor Vărăști și Valea Dragului, pe probleme de fond funciar.
29.07.2022 – participarea la manifestările dedicate Zilei Imnului Național al României.
28.07.2022 – ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: prezentarea raportului de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu în primul semestru al anului 2022; prezentarea raportului de activitate al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu în primul semestru al anului 2022; diverse.
25.07.2022 – şedinţă de lucru a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.
22.07.2022 – videoconferință organizată de Ministerul Afacerilor Interne pe tema măsurilor de intervenție pentru combaterea efectelor caniculei.
21.07.2022 – ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, pe tema dispunerii măsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populaţiei în perioadele caniculare, și a situaţiei de urgenţă cauzate de fisurararea pe toată înălţimea elevaţiei şi pe toată grosimea la Pila nr. 1 a podului situat pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti la km. 35 + 26 6C1 peste râul Argeş.
14.07.2022 – participare la videoconferința prilejută de celebrarea Zilei Ministerului Afacerilor Interne.
12.07.2022 – şedinţă a Grupul de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Giurgiu, cu următoarea ordine de zi: prezentarea prevederilor Strategiei Guvernului României De Incluziune A Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome Pentru Perioada 2022-2027; propuneri pentru transpunerea Strategiei în planurile locale și județene sectoriale de intervenție, în vederea elaborării Planului județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; diverse.