Relații cu presa/mass media

Persoana desemnată pentru relaţii cu presa/mass-media este prezentată aici.