Situații de urgență

La nivelul județului Giurgiu, a celorlalte județe precum și a municipiului București se constituie, sub conducerea prefecților, comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte președintele consiliului județean/primarul general și de sector, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
Informații despre activitatea CJSU
Componența CJSU este disponibila aici.
Hotărâri CJSU: 2017 nr.1/25.01.2019 , nr.3/06.02.2019 .
Informații utile:
Cu un pas inaintea Pestei-Porcine Africane 25.07.2018 aici.
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.