Situații de urgență

Hotărârea CJSU nr. 4 din 12.06.2024
Hotărârea CJSU nr. 3 din 08.06.2024 + Planul de rnăsuri pentru managementul situațiilor de urgență pe timpul perioadei cu temperaturi ridicate 2024
Hotărârea CJSU nr. 2 din 29.04.2024
Hotărârea CJSU nr. 1 din 18.01.2024
Hotărârea CJSU nr. 8 din 25.11.2023
Hotărârea CJSU nr. 7 din 07.11.2023
Hotărârea CJSU nr. 6 din 23.10.2023
Hotărârea CJSU nr. 5 din 26.07.2023
Hotărârea CJSU nr. 4 din 21.07.2023
Hotărârea CJSU nr. 3 din 20.06.2023
Hotărârea CJSU nr. 2 din 24.04.2023
Hotărârea CJSU nr. 1 din 13.01.2023

Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgență 2022 este disponibil aici.

La nivelul județului Giurgiu, a celorlalte județe precum și a municipiului București se constituie, sub conducerea prefecților, comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte președintele consiliului județean/primarul general și de sector, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
Informații despre activitatea CJSU:
Componența CJSU este disponibilă aici.
Informații utile:
Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.