Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/legislatie/;

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe:

organigrama instituţiei – aici
regulamentul de organizare si funcţionare – aici
regulamentul de ordine interioară
programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/program-de-functionare/
programul de audienţe – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/audiente/

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/persoana-responsabila-legea-544-2001/

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/datele-de-contact-ale-intitutiei/

e) sursele financiare: buget, bilanţ contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.