Carieră

Anunț concurs recrutare consilier juridic debutant 28.11.2019. Atribuțiile posturilor. PV selecție dosare.

Anunț concurs recrutare șofer 18.09.2019. Rezultat selecție dosare.

Anunț concurs recrutare consilieri 19.09.2019. Atribuțiile posturilor. Rezultat selecție dosare. Rezultat probă scrisă consilier juridic. Rezultat probă scrisă consilier. Rezultat probă interviu consilier. Rezultat final consilier.

 

Regulament de organizare și desfășurare a probei practice la concursul pentru ocuparea unui post de șofer.

Ordin Prefect  și Regulament de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației.

Formular înscriere, model adeverință, declarație conform OUG 24/2008.