Situația actuală a sistemului de învățământ giurgiuvean, prezentată în ședința Comitetului județean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu

Comitetul judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu s-a reunit luni, 29 ianuarie 2024, în şedinţă de lucru, tema discutată vizând sistemul de învățământ giurgiuvean.

În cadrul ședinței, inspectorul-șef al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu, a prezentat date statistice referitoare la cadrele didactice și elevii încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2023 – 2024.

De menționat este faptul că deși în ultimii ani numărul cererilor pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar a scăzut semnificativ, în prezent se constată o ușoară creștere a acestora.

Tot în cadrul ședinței a fost prezentată rata abandonului școlar la nivel județean, după cum urmează:

– la nivel primar – 1,21%
– la nivel gimnazial – 2,14%
– la nivel liceal – 3,67%
– la nivel profesional 10,79%

Pentru prevenirea acestui fenomen îngrijorător, la nivelul unităților de învățământ din județ se află în derulare programe de tip ”A Doua Șansă”, Programul Național ”Masă sănătoasă”, Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar.

Tot ca măsuri de prevenire a abandonului școlar, a fost suplimentat numărul de norme didactice pentru consilierii școlari, iar elevilor proveniți din familii cu venituri reduse (aflați în risc de abandon școlar) le sunt acordate burse sociale.

Nu în cele din urmă, implementarea proiectului ”Campus Regional Dual” și încheierea de contracte de școlarizare cu un număr mai mare de agenți economici reprezintă obiectivele principale în vederea îmbunătățirii sistemului de învățământ giurgiuvean.

În cadrul ședinței, s-a discutat și despre noile prevederi legislative referitoare la învățământul tehnologic, care vor intra în vigoare din anul 2025 și care permit celor încadrați în acest sistem să susțină examenul de bacalaureat mult mai repede decât prevede legea în prezent.

Un alt subiect abordat a fost cel legat de bursele de merit, pe care Ministerul Educației dorește să le acorde în mod echitabil, astfel încât elevii să fie stimulați să obțină rezultate școlare cât mai bune.