Asigurarea unui trai mai bun cetățenilor de etnie romă reprezintă o prioritate pentru autoritățile giurgiuvene și în anul 2024

Ședința periodică de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu, desfășurată marți, 30 ianuarie 2024, a reunit la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în gestionarea problemelor cetățenilor de etnie romă din județul Giurgiu.

Așa cum s-a obișnuit, aceste ședințe au ca scop principal prezentarea stadiului de implementare la nivelul județului a ”Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027”.

În linii generale, strategia menționată vizează protejarea și creșterea calității vieții cetățenilor de etnie romă, în special în ceea ce privește sănătatea, educația, accesul la piața muncii, dar și alte obiective importante, cum ar fi îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi și combaterea discriminării și a atitudinilor antirome.

Reprezentanții comunităților rome din județ, prezenți la ședință, au subliniat importanța găsirii unor soluții concrete la problemele acestor cetățeni, mai ales în ceea ce privește educația, deoarece rata abandonului școlar, dar și a căsătoriilor timpurii este destul de ridicată.

De aceea, prezența activă și constantă a mediatorilor școlari și sanitari în mijlocul comunităților de romi este foarte importantă. La fel de important este și demersul de a-i determina pe cetățenii romi să își declare apartenența etnică, pentru a putea beneficia de o serie de facilități oferite de proiectele europene elaborate în vederea îmbunătățirii calității vieții acestor cetățeni.

La rândul lor, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Giurgiu au transmis că mediatorii sanitari se implică intens în sprijinirea cetățenilor de etnie romă, desfășurând periodic campanii de sănătate publică, dar și alte acțiuni menite să îi ajute să aibă acces la un trai decent, așa cum este firesc pentru oricine.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cetățenii vulnerabili, inclusiv cei de etnie romă, beneficiază de un nou tip de sprijin financiar, și anume venitul minim de incluziune, cu condiția să se încadreze în limitele de venituri prevăzute de legislația în vigoare.