Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu – acțiuni de verificare pentru siguranța alimentară a cetățenilor

Acțiunile de verificare desfășurate de către reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu pentru protejarea intereselor consumatorilor, în anul 2023, au fost prezentate în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată vineri, 26 ianuarie 2023.

După cum a precizat directorul executiv al instituției, dr. Andrei Darie, acțiunile de verificare au fost efectuate conform prevederilor legale în vigoare (Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016) și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a următoarelor reguli în materie de siguranță alimentară:

– condițiile de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților;
– modul de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate;
– condițiile de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite;
– cerințele privind tranșabilitatea;
– cerințele privind etichetarea, evidența documentelor și a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscurilor.

La nivelul unităților autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul Giurgiu, în baza Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010, a fost efectuat un număr de 155 de controale și au fost prelevate 128 de probe, iar în baza Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 au fost efectuate 2.249 de controale și au fost prelevate 511 probe.

Pe domeniul siguranței alimentelor de origine non animală, au fost efectuate 1.500 de controale și au fost prelevate 354 de probe.

Pentru neregulile constatate au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor și au fost aplicate 80 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 716.820 lei. De asemenea, au fost aplicate 15 avertismente.

Principalele neconformități identificate și sancționate conform legislației sanitar veterinare în vigoare au fost:

– funcționare unităților fără documente de înregistrare;
– depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– comercializarea produselor alimentare în spații necorespunzătoare și fără respectarea condițiilor de igienă;
– nerespectarea condițiilor de igienă pe fluxul tehnologic;
– nedemonstrarea tranșabilității produselor alimentare.

Pentru nerespectarea condițiilor de autorizare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor au fost emise 15 Ordonanțe de suspendare a activității, 5 Ordonanțe privind închiderea activității, precum și 178 de Decizii pentru încetarea activității.

Directorul executiv al D.S.V.S.A. Giurgiu a mai precizat că, din păcate, personalul din cadrul instituției pe care o conduce este insuficient din punct de vedere numeric pentru a face față întregului județ.

Nu în ultimul rând, directorul executiv al D.S.V.S.A. Giurgiu a subliniat că instituția nu are ca obiectiv să aplice un număr anume de sancțiuni, ci doar să îndrume operatorii economici pentru a intra în legalitate și a oferi consumatorilor produse de calitate și conforme din punct de vedere sanitar veterinar.