Ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu cu tematică diversă pe ordinea de zi

Joi, 30 mai 2024, s-a desfășurat cea mai recentă ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu.

Ședința a fost prezidată de prefectului județului Giurgiu, Florentina Stănculescu, și a inclus trei teme pe ordinea de zi.

Prima temă s-a referit la activitatea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialul Săditor Giurgiu în anul 2023, care a fost prezentată de către directorul executiv al instituției, Nicoleta Ghincea.

În baza atribuţiunilor stabilite prin lege, I.T.C.S.M.S. Giurgiu își desfășoară activitatea pe următoarele direcţii principale:

1. efectuarea de inspecţii în câmp de către inspectorii oficiali pentru stabilirea purităţii varietale a speciilor de plante de cultură, în vederea certificării finale a seminţelor.

* În anul 2023 suprafaţa de teren cultivată cu loturi semincere şi loturi de hibridare care a fost supusă controlului în vederea certificării a fost de 4562 ha, după cum urmează: grâu – 2.988 ha, lucernă – 130, ha, orzoaică – 155 ha, mazăre furajeră – 468 ha, orz – 552 ha, soia – 5 ha, porumb – 50 ha, năut – 186 ha, coriandru – 18 ha.

*Loturile se semințe au fost amplasate pe întreg teritoriul județului, pe 250 de parcele aparținând unui număr de 75 de operatori economici.

2. efectuarea controalelor la operatorii economici, în vederea acordării vizei anuale pe autorizaţii şi pentru emiterea de noi autorizaţii de producere, prelucrare, comercializare, în condiţiile prevăzute de legislația specifică în vigoare.

*În anul 2023 au fost efectuate supravegherea si monitorizarea activității anuale pentru 287 de autorizații de producere, prelucrare și comercializare a semințelor și materialului săditor, pentru 161 operatori economici.

*Au fost înregistrați și autorizați 10 noi operatori economici (persoane fizice și juridice) pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor.

*Au fost eliberate 18 autorizații noi pentru producere, prelucrare, comercializare semințe și material săditor.

3. efectuarea analizelor de laborator la eşantioanele de sămânţă – grâu , porumb, floarea soarelui, lucernă, orz, ovăz, legume, soia, rapiță, grâu – pentru operatorii economici.

*În anul 2023 au fost analizate în laborator 753 de eşantioane oficiale și informative de grâu, orz, mazăre, triticale, soia, lucernă, porumb, năut, rapiță, floarea soarelui, pentru care au fost eliberate buletine de analiză oficială, buletine de analiză informativă și documente oficiale de certificare.

”Activitatea I.T.C.S.M.S. Giurgiu în anul 2023 s-a desfășurat într-un climat de legalitate, au fost aplicate reglementările europene și naționale în domeniul producerii, prelucrării și comercializării semințelor și a fost asigurată stabilitatea funcționării instituției. Nu au existat sesizări, reclamații, contestații sau acțiuni în justiție care să vizeze activitatea instituției. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, I.T.C.S.M.S. Giurgiu a menținut o legătură permanentă cu Instituția Prefectului – județul Giurgiu și a prezentat rapoarte și informări periodice privind activitatea specifică desfășurată”, a precizat directorul executiv al instituției.

Pentru îmbunătăţirea activităţii I.T.C.S.M.S. Giurgiu își propune următoarele obiective și direcţii de acţiune prioritare:

– intensificarea acţiunilor de supraveghere, monitorizare și autorizare a agenţilor economici furnizori de seminţe si de material săditor pentru, producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport si comercializare;
– creşterea numărului de eşantioane oficiale și a celor informative pentru analiza indicilor de calitate in laboratorul inspectoratului;
– asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei și a legăturilor funcţionale cu celelalte servicii deconcentrate pentru realizarea unui sistem de colaborare între structurile deconcentrate;
– urmărirea permanentă a încasării veniturilor proprii din prestaţiile efectuate pentru reducerea creanţelor și creşterea ponderii veniturilor proprii din total venituri;
– dotarea laboratorului cu materialele necesare în vederea creşterii calităţii analizelor efectuate.

Cea de-a doua temă abordată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Giurgiu a fost legată de activitatea unei alte instituții publice deconcentrate în anul 2023, și anume Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu.

Potrivit prezentării susținute de directorul executiv al instituției, Petra Ochișor, situația suprafețelor însămânțate la principalele culturi în anul agricol 2022-2023 se prezintă astfel:

– grâu, secară, triticale: 84.600 ha;
– orz, orzoaică: 30.900 ha;
– floarea-soarelui: 30.200 ha;
– rapiță: 35.000 ha;
– porumb: 40.100 ha;
– plante pentru producere de semințe și seminceri: 4.710 ha.

*În perioada 2022-2023 Grupul tehnic de sprijin pentru mărirea suprafețelor irigate a avut întâlniri atât la primăriile comunelor din județul Giurgiu, cât și la sediile fermelor cu deținători de terenuri agricole, în vederea informării și prezentării avantajelor create prin irigarea culturilor înființate. În urma acestor discuții, deținătorii de terenuri agricole și-au manifestat interesul pentru înființarea de organizații de irigații și, astfel, au fost constituite 26 de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.), cu o suprafață de 46.675 ha, fiind în curs de constituire încă 4 O.U.A.I., cu o suprafață de 5.223 ha.

*În ceea ce privește schemele de ajutor de minimis, directorul executiv al D.A.J. Giurgiu a amintit:

– Hotărârea nr. 1569/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020: 1.871 de cereri înscrise în ciclul I 2023, dintre care toate au fost plătite:
– Hotărârea nr. 846/2023 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a legumelor în spații protejate”, pentru anul 2023: 1.703 cereri de înscriere, dintre care 1.618 au fost plătite;
– Hotărârea nr 108/2019 completată cu HG 393/2023 – ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi”: 165 de cereri înscrise, dintre care 147 au fost plătite.

De asemenea, în anul 2023 D.A.J. Giurgiu a organizat o serie de cursuri de calificare, cum ar fi cele de apicultor, tractorist, lucrător în cultura planelor, aproximativ 100 de persoane finalizându-le cu succes.

Totodată, D.A.J, Giurgiu, în colaborare cu Biroul Vamal de Frontieră Giurgiu, desfășoară acţiuni de verificare a conformităţii legumelor şi fructelor proaspete provenite din import.

Cea de-a treia temă inclusă pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural Giurgiu a fost referitoare la schemele de plată/ măsurile de sprijin și ajutoare derulate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Giurgiu.

Reprezentantul instituției prezent la ședință, Ion Bucur, a precizat că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene prin aplicarea intervenţiilor prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027 și măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

– Plăți directe decuplate;
– Plăți directe cuplate;
– Ajutoare naționale tranzitorii.

*Plățile directe decuplate includ sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri și eco-scheme – schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor.

*Plățile directe cuplate în sectorul vegetal includ sprijin pentru venit pentru diverse culturi, cum ar fi: soia, lucernă, fasole, mazăre, cânepă, orez, hamei etc.

*Plățile directe cuplate în sectorul zootehnic includ sprijin pentru venit pentru creșterea vacilor de lapte, taurinelor de carne, ovine, caprine etc.

*Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal includ sprijin pentru venit pentru culturi în teren arabil – grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale,porumb dulce și alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea soarelui, rapiţă, soia, in și cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale și alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, precum și alte culturi pe teren arabil.

*Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic includ: schema decuplată de producţie, specia bovine (în sectorul lapte); schema decuplată de producţie, specia bovine (în sectorul carne) și schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine

În anul 2024 pot fi deschise angajamente noi în cadrul intervențiilor pentru dezvoltare rurală din PS PAC 2023–2027, pe o perioadă de 5 ani, pentru: agro-mediu și climă pe pajiști permanente; agro-mediu și climă pe terenuri arabile; creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon; agricultură ecologică.

Totodată, pot fi deschise angajamente noi în cadrul intervențiilor pentru dezvoltare rurală din PS PAC 2023–2027, anual, pentru zone afectate de constrângeri naturale, naturale semnificative și naturale specifice.

La finalul ședinței, prefectul județului Giurgiu a felicitat cele trei instituții pentru activitatea desfășurată și a urat succes în continuare întregilor echipe care activează în cadrul acestora.