Ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Grupul de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu s-a reunit în ședință de lucru marți, 28 mai 2024, pentru a dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea de etnie romă din județ.

În vederea protejării și creșterii calității vieții cetățenilor de etnie romă, a fost elaborată ”Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027”, care se află în stadiu de implementare la nivel județean.

În acest sens, instituțiile publice competente în gestionarea problemelor cetățenilor de etnie romă derulează periodic proiecte, acțiuni și campanii la nivelul întregului județ, în beneficiul acestei comunități.

Fie că vorbim de Poliție, de Jandarmerie, de Direcția de Sănătate Publică, de Inspectoratul Școlar sau de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, toate aceste instituții publice colaborează permanent cu reprezentanții comunității rome din județ și, în limita competențelor legale, oferă suport și manifestă deschidere față de acești cetățeni, condamnând ferm orice atitudine discriminatoare la adresa lor.