Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

Ședința de luna aceasta a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu la data de 31.05.2024, a avut ca temă pe ordinea de zi două informări prezentate de către reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, Georgeta Găină.

Prima informare a fost cu privire la modul în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor sociale de asistență socială.

În anul 2023 A.J.P.I.S. Giurgiu a efectuat plăți cu încadrare în creditele bugetare aprobate în sumă totală de 367.199.737 lei, pentru un număr de 111.748 de beneficii sociale.

”În anul 2023 sumele plătite cu titlu de beneficii sociale a crescut cu 34.084.873 lei, iar numărul mediu de sociale a crescut cu 10.298 (de la 101.450 la 111.748), situație datorată modificărilor legislative apărute în cursul anului 2023.”, a precizat reprezentantul A.J.P.I.S. Giurgiu.

Menționăm că din categoria beneficiilor sociale fac parte:

– sprijinul acordat familiilor cu venituri reduse (ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei);
– politicile familiale (alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție pentru creșterea copilului, indemnizația lunară concediu de acomodare în vederea adopției, ajutorul pentru încălzirea locuinței);
– sprijinul acordat refugiaților;
– sprijinul acordat lucrătorilor migranți;
– sprijinul acordat persoanelor aflate în risc de excluziune socială;
– sprijinul acordat persoanelor cu handicap;
– indemnizațiile acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști, precum și pentru persoane care au încheiat convenții individuale de muncă, ca urmare a coronavirusului SARS-CoV2.

În cadrul celei de-a doua informări au fost prezentate rezultatele controalelor la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte aflate în dificultate și persoanelor adulte cu dizabilități.

Pe perioada desfășurării acestor controale a fost descoperit 1 furnizor privat acreditat, care oferea servicii sociale destinate persoanelor vârstnice unui număr de 25 de beneficiari, fără a avea înființat serviciul social/ fără a deține licență de funcționare pentru serviciile oferite.

De asemenea, la un alt furnizor de servicii sociale au fost identificate 10 persoane adulte cărora li se ofereau servicii de îngrijire într-un imobil independent de locația serviciului social licențiat.

În ceea ce privește principalele deficiențe constatate în urma controalelor, reprezentantul A.J.P.I.S. Giurgiu a transmis că pentru 20 de servicii sociale verificate activitatea desfășurată nu a prezentat deficiențe, astfel încât echipele de inspectori sociali nu au dispus măsuri de remediere.

Pentru 65 de servicii sociale verificate activitatea desfășurată a prezentat deficiențe, pentru care echipele de inspectori sociali au dispus un număr de 480 de măsuri de remediere, iar pentru un furnizor de servicii sociale a fost propusă suspendarea/ închiderea licenței de funcționare.

În acest caz, reprezentanții instituțiilor abilitate au oferit, potrivit competențelor, consiliere verbală persoanelor identificate, aparținătorilor prezenți și persoanei care se ocupa cu îngrijirea lor. Evaluarea medicală s-a realizat în timp real, beneficiarii exprimându-și refuzul de a fi transportați și internați la spital. Concluzia echipei de medici din cadrul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu a fost că beneficiarilor nu le este pusă viața/ integritatea în pericol. Totodată, au fost anunțate poliția/organele de cercetare penală, dosarul penal constituit fiind la ora actuală în cercetare administrativă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Pentru 23 de servicii sociale verificate inspectorii în domeniul protecției consumatorului au dispus măsuri de suspendarea a activității, cu caracter temporar, până la remedierea deficiențelor.

Per total, au fost dispuse 480 de măsuri, dintre care 419 îndeplinite la termenele stabilite și 61 de măsuri în curs de îndeplinire, fiind aplicate 9 avertismente și 6 amenzi în sumă totală de 70.000 lei.