Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

Ședința de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată vineri, 30 septembrie a.c., sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, a avut ca temă principală de discuții și analiză îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, cu accent pe necesitățile și așteptările pacienților.
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu este o unitate sanitară reprezentativă a județului Giurgiu, acoperind o gama variată de specialități medicale; are in prezent o capacitate de 524 paturi, dintre care 10 suspendate temporar, 35 paturi de spitalizare de zi, unitate de primiri urgențe, fiind un spital clasificat în categoria III, în curs de acreditare ANMCS (ciclul II de acreditare).
Din punct de vedere al populației deservite, mare parte a cazurilor sunt cu domiciliul în județul Giurgiu, iar grupa de vârstă predominantă este cea de peste 65 de ani, majoritatea pacienților prezentând boli cronice.
Dotarea cu aparatură a Spitalului Județean Giurgiu este complexă, regăsindu-se aici aparate și echipamente necesare tuturor specialităților medicale. Mare parte din aparatură este încă la parametri optimi de funcționare, cea depășită fizic fiind scoasă din uz; de asemenea, există foarte multe aparate nou achiziționate, un număr semnificativ dintre acestea fiind de ultimă generație și de înaltă performanță (2 aparate CT, aparat RMN, 12 Ecografe, Mamograf, 2 RX mobil, 3 aparate de Radiologie digitala cu sistem PACS, EEG, aparatura endoscopie, ansamblu probă de efort, Holter TA, Ekg).
”Calitatea serviciilor medicale este un principiu foarte important în domeniul sănătății, deoarece crește eficiența și eficacitatea actului medical, dar și gradul de satisfacție al pacienților și al personalului medical, concomitent cu progresele tehnologice și terapeutice”, a declarat șeful Secției Boli Interne din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, dr. Amalia Preda.
Pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, în cadrul ședinței la început menționate au fost făcute următoarele propuneri:
– diversificarea activității medicale prin furnizarea de noi servicii medicale în specialități noi și patologii care nu au mai fost tratate până acum în unitatea spitalicească;(chirurgie toracică, chirurgie vasculară, angiografie, extinderea manoperelor de tip laparoscopic la secțiile Urologie și Ginecologie);
– accesarea unor fonduri europene pe programe de viabilitate a spitalelor și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație;
– programe de formare profesională și de reconversie profesională;
– dezvoltarea resurselor umane prin atragerea de personal calificat (chirurg toracic, chirurg vascular, specialist cardiologie intervențională, specialist mamografie, hematolog);
– specializare continuă a personalului medical superior și mediu;
– îmbunătățirea sistemului informatic – upgradarea softului existent și accesarea de noi aplicații ale acestuia pentru îmbunatătirea actului medical și o ușoară accesibilitate a acestuia de pe orice platformă (smartphone, tabletă, laptop etc.);
– monitorizarea continuă a indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale (număr pacienți externați, rata de utilizare a paturilor), în vederea creșterii bugetului de venituri;
– achiziția de computere și accesorii performante, precum și înlocuirea celor existente, care sunt depășite;
– introducerea sistemului de supraveghere video a unității sanitare în scopul prevenirii accidentelor în rândul pacienților cu risc și al optimizării supravegherii clinice;
– reorganizarea și igienizarea secțiilor în concordanță cu normele epidemiologice și igienico-sanitare în vigoare;
– îmbunătățirea infrastructurii pentru susținerea actului medical și creșterea confortului pacienților;
– rentabilizarea activității medicale prin creșterea numărului de spitalizări de zi și a consultațiilor din ambulatorii;
– îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților, inclusiv prin educație sanitară.
Implementarea măsurilor mai-sus menționate ar contribui, în primul rând, la creșterea performanței actului medical și a gradului de satisfacţie în rândul pacienţilor şi al personalului, precum și la crearea unei structuri spitalicești moderne și competitive.