Ședință a Colegiului Prefectural Giurgiu cu diverse teme de interes pe ordinea de zi

Ședința de lucru periodică a Colegiului Prefectural Giurgiu, desfășurată joi, 29 februarie 2024, a avut trei teme pe ordinea de zi, și anume:

– prezentarea obiectivelor realizate din Programul de Guvernare 2021-2024, în semestrul II al anului 2023;
– analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2023 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu;
– informare privind activitatea desfășurată de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în anul 2023, pentru supravegherea și controlul la trecerea frontierei de stat, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere.

Obiectivele realizate din Programul de Guvernare 2021-2024, în semestrul II al anului 2023, au fost prezentate de către prefectul judeţului Giurgiu, Florentina Stănculescu, în funcţie de specificul politicii sectoriale (ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, administraţie publică, finanţe, agricultură, muncă şi protecţie socială, educaţie, sănătate, mediu, sport, cultură).

Aceste obiective au fost centralizate în cadrul unui raport, pentru elaborarea căruia Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu a solicitat informații de la serviciile publice deconcentrate, structurile celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, regii sau companii naţionale reprezentative, precum și celor 54 de unități administrativ-teritoriale și Consiliului Județean Giurgiu.

În linii generale, se poate aprecia că serviciile publice deconcentrate, structurile celorlalte organe ale administraţiei publice şi majoaritatea u.a.t.-urilor din judeţul Giurgiu au îndeplinit în proporţie considerabilă obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024.

Cea de-a doua temă a ședinței a fost prezentată de inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, Andrei Diaconescu.

Acesta a precizat că în anul 2023, la nivelul județului Giurgiu a fost desfășurat un număr de 195 de acțiuni de asigurare a ordinii publice, la care au participat 1.439 de jandarmi. Dintre aceste acțiuni, se remarcă ca având caracter complex și grad de risc mediu: Zilele Municipiului Giurgiu, sărbătoarea ”Sfintei Maria”, Ziua Națională a României – 1 Decembrie 2023.

Comparativ cu anul 2022, se înregistrează o creștere cu 8,33% (+15 misiuni), generată în principal de trendul ascendent în anul 2023 al adunărilor publice caracterizate prin diversitate și complexitate, în special la manifestările cultural-artistice și acelor de protest.

În anul 2023, pe parcursul desfășurării acțiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competență a I.J.J. Giurgiu, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, care să influențeze negativ climatul de ordine și siguranță publică sau să aibă impact mediatic negativ asupra populației.

De asemenea, nu au fost acțiuni de intervenție în forță pentru restabilirea ordinii publice, situația fiind similară cu anul 2022.

Inspectorul-șef al I.J.J. Giurgiu a vorbit și despre partea mai puțin pozitivă cu care se confruntă inspectoratul: ”Deși în decursul anului 2023, jandarmii giurgiuveni și-au îndeplinit cu succes obiectivele stabilite, au fost identificate și o serie de dificultăți și neajunsuri, generate în principal de insuficiența personalului necesar executării misiunilor.”

”Pentru anul 2024, prioritar pentru I.J.J. Giurgiu este să identifice disfuncțiile, riscurile și amenințările la adresa ordinii publice, să adopte deciziile optime pentru soluționarea acestor crize, să prevină evoluția lor și să asigure revenirea la normalitate, pentru a atinge nivelul optim de performanță.”, a concluzionat inspectorul-șef al I.J.J. Giurgiu.

Despre cea de-a treia temă a şedinţei a vorbit împuternicit inspector-șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Viorel Chiran, care a precizat că instituţia pe care o conduce a acordat în anul 2023 o atenţie deosebită prevenirii criminalității în zona de responsabilitate prin:

• Cooperarea cu autorităţile naţionale şi europene în vederea contracarării fenomenelor infracţionale transfrontaliere, prin participarea la întâlniri de lucru punctuale în cadrul cărora s-au realizat schimburi de date referitoare la grupări de criminalitate organizată transfrontalieră;
• Aplicarea politicilor și priorităților naționale și europene privind prevenirea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, într-o manieră unitară și coerentă, în acord cu atribuțiile conferite de legislația specifică;
• Identificarea activităților cu caracter preventiv în domeniul migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea promovării de bune practici și modalități de acțiune.

În cadrul prezentării susţinute, împuternicit inspector-șef al I.T.P.F. Giurgiu a oferit şi date statistice referitoare la activitatea desfăşurată în anul 2023, după cum urmează:

*În anul 2023, comparativ cu 2022, a fost înregistrată o creștere a traficului de persoane cu 8%.

*În cursul anului 2023, la nivelul punctelor de trecere subordonate inspectoratului teritorial a fost înregistrată o creștere a traficului total al mijloacelor de transport cu 4,22% față de anul 2022.

*În anul 2023 a fost constatat un număr de 3.733 de fapte ilegale, în creștere cu 26,2% faţă de anul 2022, pe durata căruia au fost înregistrate 2.958 de fapte ilegale.

*Comparativ cu anul 2022, se constată o creștere a numărului de infracţiuni cu 71,95% şi o scădere a numărului de contravenţii cu 3,27%.

*Ponderea principalelor tipuri de fapte constatate se prezintă astfel:

• nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală (55,09%);
• braconaj piscicol (8,47%);
• infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere (11,69%);
• infracțiuni privind trecerea frontierei (5,87%);
• trafic internaţional cu autovehicule furate (2,50%);
• fals, uz de fals, respectiv fals privind identitatea (6,67%);
• trafic de migranți (1,05%).

Referitor la fenomenul migraţionist în zona de responsabilitate a I.T.P.F. Giurgiu, acesta s-a caracterizat prin trecerea ilegală a frontierei săvârșită în tentativă/formă consumată atât prin ascunderea persoanelor în mijloace de transport, cât şi prin folosirea documentelor de călătorie false sau falsificate de către resortisanți din Turcia, Irak, Liban, Siria, Vietnam, Bulgaria, Uzbekistan, Franța și Estonia, majoritatea documentelor fiind emise de către statele U.E., dar şi de către cele non-U.E.

*În anul 2023, au fost depistate 8 cazuri de trecere ilegală a frontierei între P.T.F.-uri, în zona de competență a I.T.P.F. Giurgiu, cu 72 persoane implicate.

*În ceea ce privește trecerea ilegală prin P.T.F., au fost constatate 53 de cazuri, cu 156 de persoane implicate.

Totodată, împuternicit inspector-șef al I.T.P.F. Giurgiu a prezentat şi activitatea desfășurată pentru prevenirea corupţiei, activitate care s-a axat pe adaptarea măsurilor la zonele şi vulnerabilitățile identificate în materie de corupţie. Astfel, în cooperare cu structurile teritoriale ale Direcţiei Generale Anticorupţie, au fost realizate activități de instruire axate pe categorii de personal țintă (personal nou încadrat, șefi ai structurilor în cadrul cărora există un număr mare de personal nou încadrat etc.) și au fost întreprinse demersurile necesare gestionării riscurilor de corupție identificate.

Pentru anul 2024, priorităţile instituţionale ale I.T.P.F. Giurgiu sunt:

• Fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei aflate în subordine;
• Continuarea procesului de implementare a proiectelor finanţate din Fonduri Europene;
• Combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.
• Lupta împotriva corupției.
• Pregătirea personalului.

Prezentările susținute de conducătorii I.J.J. Giurgiu și I.T.P.F. Giurgiu au fost însoțite de materiale video sugestive, pe care membri Colegiului Prefectural Giurgiu le-au putut viziona, pentru a înțelege mai bine activitatea celor două inspectorate.

La finalul ședinței, prefectul județului Giurgiu a adresat mulțumiri și felicitări conducătorilor și tuturor cadrelor I.J.J. Giurgiu și I.T.P.F. Giurgiu pentru întreaga activitate și implicare profesională.