Analiză statistică a pensionarilor din judeţul Giurgiu şi a pensiilor lor

Luni, 25 martie 2024, sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, s-a desfășurat ședința de lucru periodică a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu.

În cadrul ședinței, reprezentantul Direcției Județene de Statistică Giurgiu, Erika Taraivan, a prezentat o informare cu privire la numărul de pensionari și pensia lunară în județul Giurgiu.

Datele prezentate sunt valabile pentru anul 2022, întrucât cele pentru anul 2023 nu au fost încă actualizate de către Institutul Național de Statistică.

Din punct de vedere statistic, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Giurgiu a fost, în anul 2022, de 51.892 de persoane, mai mic cu 1.040 persoane (-2,0%) faţă de anul 2021.

La nivelul regiunii Sud-Muntenia, judeţul Giurgiu se situează pe ultimul loc, având cel mai mic număr de pensionari de asigurări sociale de stat. Judeţul Prahova are cel mai mare număr de pensionari de asigurări sociale de stat, respectiv 191.281 de persoane.

În ceea ce privește pensia medie lunară a unui pensionar de asigurări sociale de stat din judeţul Giurgiu, aceasta a fost, în anul 2022, de 1.419 lei, în creştere cu 10,8% faţă de anul precedent.

Din punct de vedere al nivelului pensiei medii lunare, judeţul Giurgiu s-a aflat, în anul 2022, pe ultimul loc în ierarhia judeţelor din regiunea Sud-Muntenia.

În anul 2022, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale agricultori din judeţul Giurgiu a fost de 4.851 de persoane, cu 946 mai mic faţă de anul 2021 (-16,3%).

În anul 2022, sumele cuvenite drept pensii pentru pensionarii agricultori din judeţul Giurgiu au fost de 42.229.406 lei, cu 3.557.846 lei mai mici faţă de anul 2021 (-7,8%).

Pensia medie lunară a unui pensionar de asigurări sociale agricultori din judeţul Giurgiu a fost, în anul 2022, de 725 lei, în creştere cu 67 lei (+ 10,2%) faţă de anul precedent, depășind media la nivel național.

În anul 2022, numărul mediu al pensionarilor de invaliditate din judeţul Giurgiu a fost de 4.784 de persoane, cu 159 mai mic faţă de anul 2021.

În anul 2022, pensia medie lunară a unui pensionar de invaliditate din judeţul Giurgiu a fost de 769 de lei, sub cea înregistrată la nivel național, care a fost de 795 de lei.