D.S.V.S.A. Giurgiu – Acțiuni de control pentru siguranța alimentară a cetățenilor

În cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu s-a discutat despre acțiunile pe care autoritățile competente le desfășoară pentru protejarea intereselor consumatorilor și asigurarea implementării cerințelor privind siguranța alimentelor.

Această temă a mai fost abordată și cu prilejul altor ședințe derulate sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, tocmai pentru că este una de importanță și de interes pentru sănătatea cetățenilor.

După cum a precizat directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu; dr. Andrei Darie, în anul 2023 aceste acțiuni de verificare au fost efectuate în baza Programului de supraveghere și control – Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 – și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, a cerințelor de tranșabilitate și a celor privind etichetarea și evidența documentelor.

Controalele au fost efectuate atât în baza Notelor de serviciu elaborate de către Autoritatea competentă centrală, cât și a reclamațiilor/sesizărilor primite.

În județul Giurgiu, la nivelul unităților autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010, a fost efectuat un număr de 155 de controale și au fost prelevate 128 de probe.

De asemenea, în baza Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008, la nivelul unităților înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor a fost efectuat un număr de 1.038 de controale și au fost prelevate 511 probe.

Pe domeniul Siguranței alimentelor de origine non-animală a fost efectuat un număr de 1.500 de controale și au fost prelevate 354 de probe.

Directorul executiv al D.S.V.S.A. Giurgiu a vorbit și despre principalele neconformități identificate, și anume:

– funcționarea unităților fără documente de înregistrare;
– depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– comercializarea produselor alimentare în spații necorespunzătoare și fără respectarea condițiilor de igienă;
– nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic;
– nedemonstrarea tranșabilității produselor alimentare.

Pentru neregulile constatate cu încălcarea prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor și a fost aplicat un număr de 80 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, pentru nerespectarea condițiilor de autorizare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, au fost emise 15 Ordonanțe de suspendare a activității, 5 Ordonanțe privind închiderea activității, precum și 178 de Decizii pentru încetarea activității.

Important de menționat este și faptul că în cadrul Biroului Vamal Giurgiu funcționează un Punct de control al D.S.V.S.A. Giurgiu, unde sunt verificate produsele de origine non-animală care intră pe teritoriul României prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu.

În aceste condiții, membri Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu prezenți la ședință au propus să fie întreprinse demersuri astfel încât să fie supuse controalelor și produsele de origine animală.

Propunerea a fost agreată de către directorul executiv al DSVSA Giurgiu, care a transmis că, în colaborarea cu celelalte instituții competente, va proceda la demararea acestui demers, inclusiv pentru amenajarea unui spațiu special de depozitate al produselor de origine animală.