Protectia datelor cu caracter personal

I.  A. Informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

 • Nota de informare apostila este disponibilă aici .
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal este disponibila aici.
 • Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 • Nota de informare fond funciar este disponibila aici

  B. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoanele vizate

 • Ghidul pentru exercitarea drepturilor este disponibil aici.
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare este disponibilă aici.
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de restricționare aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere aici

II. Legislatie relevanta

 • Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) este disponibil aici.
 • Legea  nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modoficări și completări, poate fi descarcata aici.
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, poate fi descărcată aici
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificări și completări, poate fi descarcata aici.
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificări și completări, poate fi descărcată aici.

III.  Link-uri utile

 IV. Date de contact ale Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal desemnate la nivelul institutiei:

Pentru Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu

VÎRBAN Mariana Delia – Consilier clasa I, grad profesional superior

 • Tel: 0246.217.019
 • Fax: 0246.215.613
 • e-mail: delia.virban@prefecturagiurgiu.ro

Pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu:

DABU Silviu Dragoș – Inspector principal de poliție

 • Tel: 0246.207.288
 • Fax: 0246.214.502
 • e-mail: spc@prefecturagiurgiu.ro

Pentru Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Giurgiu:

GHEORGHE Ștefan – Comisar șef de poliție

 • Tel: 0246/207 286
 • Fax: 0246.213.078
 • e-mail: pasapoarte@prefecturagiurgiu.ro