Şedinţă de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu cu tematică variată pe ordinea de zi

Colegiul Prefectural Giurgiu s-a reunit joi, 28 martie 2024, în şedinţă periodică de lucru.

În cadrul şedinţei, trei instituţii publice deconcentrate şi-au prezentat raportul de activitate pe anul 2023.

Este vorba despre Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Giurgiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Giurgiu şi Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Giurgiu.

În linii generale, activitatea AJPIS Giurgiu s-a bazat pe administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiarilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat.
Dintre acestea, amintim:
– venitul minim de incliziune;
– alocaţia de stat pentru copii;
– alocaţia de plasament;
– indemnizaţia pentru creşterea copilului;
– ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
– sprijin acordat refugiaţilor;
– indemnizaţie lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
– indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat.
De asemenea, AJPIS Giurgiu a derulat controale inopinate în domeniul serviciilor sociale, inclusiv control mixt prin comisia mixtă coordonată de Instituţia Prefectului – judeţul Giurgiu, dar şi acţiuni de informare şi consiliere a autorităţilor locale şi beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale.

În ceea ce priveşte activitatea AJOFM Giurgiu, aceasta vizează, în principal, următoarele obiective:
– creşterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în documente strategice;
– furnizarea serviciilor EURES prevăzute în legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;
– întărirea capacității administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate;
– creșterea gradului de vizibilitate al AJOFM privind serviciile și măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora.
Din punct de vedere statistic, în anul 2023, la nivelul judeţului Giurgiu:
– resursele de muncă au fost de 155.700 de persoane, dintre care 53.11% – bărbaţi, iar 46.89% – femei;
– populaţia activă civilă era de 66.600 persoane, dintre care 64.400 de persoane reprezintă populaţia civilă ocupată, indicator în scădere față de anul 2022;
– rata șomajului a înregistrat o evoluție ascendentă față de anul 2022, la data de 31.12.2023 fiind de 2,37%, sub media înregistrată la nivel național, care a fost de 2,93%;
– șomerii indemnizați au reprezentat aproximativ 13,01 % din media tuturor persoanelor înregistrate în evidență.
În decursul anului 2023, AJOFM Giurgiu a implementat o serie de programe în vederea creșterii gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Prin Programul Județean de ocupare a forței de muncă pentru anul 2023, AJOFM Giurgiu a estimat încadrarea a 2.920 de persoane, iar prin implementarea măsurilor active prevăzute în legislația în domeniu a fost realizată încadrarea unui număr de 2.560 de persoane, dintre care 41.48% din mediu urban și 58.52% din mediul rural.
În anul 2023, datorită restricțiilor bugetare și a faptului că a fost an de încheiere a proiectelor finanțate din fonduri europene prin Programele Operaționale 2014 – 2020, nu au fost încheiate convenții prin care se acordă subvenții angajatorilor care încadrează în muncă persoane defavorizate pe piața muncii.
Începând cu luna ianuarie 2024, AJOFM Giurgiu a început să proceseze toate cererile privind solicitările de subvenționare a locurilor de muncă depuse de angajatori în anul 2023.

Referitor la activitatea derulată de către ITM Giurgiu în cursul semestrului II al anului 2023, de menţionat este activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, fiind efectuat un număr de 454 de controale la agenţi economici care îsi desfaşoară activitatea pe raza judeţului. În cadrul acestor controale au fost dispuse 805 măsuri. O atenţie deosebită a fost acordată depistării şi sancţionarii cazurilor de muncă nedeclarată.
Munca nedeclarată s-a manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, prestări servicii, alimentație publică, iar în unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă si transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariatilor în format electronic.
Pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru preîntămpinarea cazurilor de muncă nedeclarată, au fost transmise 86 de scrisori de informare la angajatorii de pe raza judeţului Giurgiu şi au fost afişate la sediile primăriilor din judeţ, dar şi în alte locaţii, afişe prin care sunt prezentate dezavantajele muncii fără forme legale.
O altă activitate importantă derulată în cursul semestrului II al anului 2023 în cadrul ITM Giurgiu a fost cea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind efectuat un număr de 264 de controale la agenti economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. În cadrul acestor controale au fost dispuse 445 de măsuri, dintre care 37 de amenzi în valoare totală de 238.500 de lei.