Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu la început de an

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.) Giurgiu s-a întrunit joi, 18 ianuarie 2024, în ședință ordinară, pentru a analiza și aproba ”Raportul de evaluare a activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu în anul 2023” și ”Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu pe anul 2024”.

În debutul ședinței, prefectul județului Giurgiu, Florentina Stănculescu, și-a manifestat aprecierea față de modul eficient în care membri C:J.S.U. Giurgiu și-au desfășurat activitatea pe parcursul anului 2023 și le-a transmis să nu ezite să apeleze la Instituția Prefectului pentru orice problemă întâmpinată, deoarece aici vor găsi întotdeauna sprijin atât instituțional, cât și uman.

Raportul și planul mai-sus menționate au fost prezentate de către împuternicit-șef al Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, Mihai Nedu, și aprobate în unanimitate de voturi.

Toate activităţile pe care le desfăşoară C.J.S.U. Giurgiu, împreună cu structurile specializate de la nivel judeţean, au ca scop principal identificarea, monitorizarea, evaluarea şi efectuarea de prognoze privitoare la evoluţia tipurilor de riscuri potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, prevenirea şi înlăturarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, gestionarea eficientă a tuturor situaţiilor de urgenţă care se produc în teritoriul administrativ al judeţului Giurgiu potrivit prevederilor legislative în vigoare.

În anul 2023, C.J.S.U. Giurgiu şi-a îndeplinit prerogativele de asigurare a managementului integrat al situaţiilor de urgenţă, având ca principale obiective:

– limitarea factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă;
– diminuarea pierderilor de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale;
– creşterea capacităţii operative şi de intervenţie la nivel judeţean.

Pentru realizarea acestor obiective C.J.S.U. Giurgiu a desfăşurat acţiunile prevăzute în planul propriu de activităţi, din care amintim:

– Măsurile și acțiunile preventive (planificarea, organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare ale C.J.S.U. Giurgiu).
– Măsurile dispuse în baza ordinelor și dispozițiilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență (C.N.S.U.) și ale conducerii Ministerului Afacerilor Interne.
– Managementul și gestionarea situațiilor de urgență (cum ar fi: aprobarea locațiilor de cazare puse la dispoziție de către operatorii economici și autoritățile/instituțiile publice pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România; aprobarea Planului de măsuri al C.J.S.U. Giurgiu pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2023 – 2024; actualizarea Planului judeţean de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren).
– Participarea membrilor C.J.S.U. Giurgiu la exerciții, aplicații și alte activități de pregătire, în vederea asigurării calității și operativității intervențiilor.

Se poate aprecia că pe parcursul anului 2023, activitatea C.J.S.U. Giurgiu s-a desfăşurat în condiţii bune, instituţiile cooptate în cadrul Comitetului îndeplinindu-și atribuțiile ce le revin, reuşindu-se astfel gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Giurgiu.

În ceea ce privește ”Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu pe anul 2024”, acesta vizează, în principal:

– Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare și extraordinare ale C.J.S.U. Giurgiu.
– Analiza operativă a informărilor/atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi hidrologice primite de la Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.) și de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.), respectiv prelucrarea și retransmiterea lor, stabilirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în funcţie de situaţia de urgenţă previzionată.
– Monitorizarea situaţiei privind starea căilor de comunicaţii, infrastructura de transport energie şi de comunicaţii, cursurile de apă, funcţionarea instalaţiilor speciale (baraje, operatori economici sursă de risc etc.), depunerile de gheaţă pe infrastructura de transport/distribuţie energie electrică şi comunicaţii.
– Asigurarea funcţionării Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu, de regulă în momentul intrării în vigoare a unei avertizări hidro-meteorologice cod portocaliu sau cod roşu sau în cazul iminenței sau producerii situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită.
– Asigurarea capabilităţilor tehnice necesare înlăturării efectelor tipurilor de risc pentru a veni în sprijinul forţelor profesioniste de intervenţie.
– Constatarea şi evaluarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse, prin deplasarea în teren a comisiilor mixte constituite prin ordine de prefect şi formate din specialişti ai instituţiilor membre ale C.J.S.U. Giurgiu şi ai altor instituţii implicate.
– Desfăşurarea unor activităţi specifice de informare, cu sprijinul mass-mediei locale, referitoare la prevenirea, intervenţia şi comportamentul cetăţenilor în cazul apariţiei şi producerii unor riscuri specifice.