Colegiul Prefectural Giurgiu – o nouă ședință de lucru

Prefectul județului Giurgiu, Florentina Stănculescu, alături de subprefecții Ana-Maria Voevozeanu și Mirel Dragoș Brăgaru, a prezidat ședința de lucru periodică a Colegiului Prefectural Giurgiu, care s-a desfășurat joi, 25 aprilie 2024, având mai multe teme pe ordine de zi.

Astfel, în cadrul ședinței, prefectul județului Giurgiu a prezentat și a supus dezbaterii și aprobării ”Planul de acțiuni propuse de serviciile publice deconcentrate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a județului Giurgiu în anul 2024”.

Planul a fost aprobat în unanimitate de voturi.

O altă temă pe ordinea de zi a ședinței menționate a constituit-o prezentarea datelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2021, valabile pentru județul Giurgiu.

Prezentarea a fost susținută de către directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Giurgiu, Luminița Ionete.

Din cuprinsul prezentării menționăm:

– numărul populației rezidente – 262.066 de persoane, în scădere cu 19.356 de persoane (-6,9%) față de RPL 2011;
– structura populației pe sexe și medii de rezidență – majoritatea – 133.149 de persoane (50,8%) – este de sex feminin și trăiește în mediul rural – 186.949 de persoane (71,3%);
– structura etnică a populației rezidente – etnia română (223.571 de persoane – 85,31%), etnia romă (11.964 de persoane – 4,57%), etnia turcă (62 de persoane – 0,02%), etnia maghiară (35 de persoane – 0,01%), alte etnii (374 de persoane – 0,14%).
– structura populației după statutul activității curente: populația activă (111.685 de persoane – 42,62% din totalul populației rezidente, fiind compusă din 104.513 persoane ocupate – 93,58% și 7.172 de șomeri – 6,42%); populația inactivă (150.381 de persoane – 57,38% din totalul populaţiei rezidente, fiind formată din elevi, studenți, pensionari, persoane casnice etc).
– structura populației ocupate pe activităţi ale economiei naţionale – ponderea cea mai mare o are populaţia ocupată în activitatea de comerţ (16,24%), urmată de construcţii (14,64%) și de industria prelucrătoare (14,10%).

Datele complete și finale ale RPL 2021 sunt publice şi pot fi vizualizate pe website-ul D.J.S. Giurgiu și pe website-ul Institutului Naţional de Statistică: https://giurgiu.insse.ro/ https://insse.ro/

De asemenea, în cadrul ședinței s-a discutat despre măsurile întreprinse de Direcția Silvică Giurgiu în anul 2023 pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului din zona de competență.

Directorul Direcției Silvice Giurgiu, Alexandru Nedelea, a precizat că suprafața totală administrată de către instituția pe care o conduce este de 35.837 ha fond forestier, din care 33.501 ha pădure de stat și 2.336 ha pădure aparținând altor proprietari, pe bază de contracte de administrare, servicii silvice si acte de constatare.

În anul 2023, Direcția Silvică Giurgiu, cu efort propriu, a recoltat și valorificat 14,1 tone de plante medicinale (flori de soc), cu o valoare de 42,6 mii lei și 43,8 tone de fructe de pădure (măceșe), cu o valoare de 239,96 mii lei.

În vederea eliminării dăunătorilor forestieri au fost aplicate tratamente pe o suprafață de 126,02 ha, din care 121,96 ha în plantațiile tinere și arborete și 4,06 ha în pepiniere.

Totodată, în categoria lucrărilor de minim sanitar s-au mineralizat 11,10 ha de linii izolatoare.

Direcția Silvică Giurgiu are în gestiune, în prezent, 6 fonduri cinegetice însumând o suprafață totală de 50.509 ha.

Principalele specii de interes vânătoresc care populează aceste fonduri sunt: cerbul lopătar, căpriorul și mistrețul din categoria vânatului mare, dar și iepurele, fazanul, potârnichea și prepelița, la care se adaugă diverse păsări de pasaj: rațe sălbatice, sitari etc.

În cadrul Direcției Silvice Giurgiu există două obiective principale de creștere intensivă a vânatului, și anume: Crescătoria de fazani Ghimpați și Complexul de vânătoare Bolintin.