Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu – informare privind colectarea veniturilor bugetare în anul 2023, prezentată în cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu a prezentat o informare privind colectarea veniturilor bugetare în anul 2023, în cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată vineri, 26 aprilie 2024.

Datele statistice arată că în anul 2023 se înregistrează o creștere a încasărilor de 172,97 mil. lei, respectiv 13,82 %, la bugetul general consolidat, față de anul 2022.

Potrivit informațiilor gestionate la nivelul structurilor Registrul contribuabili din cadrul A.J.F.P. Giurgiu, la data de 31.12.2023 era monitorizat un număr de 120.455 de contribuabili.

Se constată creșterea numărului contribuabililor aflați în administrarea A.J.F.P. Giurgiu în anul 2023 față de anul precedent cu 1.762 (1,48%).

În cazul contribuabililor persoane juridice active creșterea este semnificativă – cu 3.420 de contribuabili, (35.13%).

În cazul contribuabililor persoane fizice identificate cu cod fiscal, inclusiv CNP, se constată scăderea cu 1.236 de contribuabili (1,20%). Principalul motiv este schimbarea administrării fiscale a afacerii contribuabilului desfășurată pe cod fiscal la organul fiscal competent ce administrează C.N.P.

În anul 2023 s-a înregistrat o creștere cu 13,82% a veniturilor la bugetul general consolidat comparativ cu 2022, cea mai mare creștere a colectării înregistrându-se la bugetul asigurărilor sociale de stat (15,87%).

În anul 2023, ca și în anii anteriori, A.N.A.F. și-a propus să consolideze relația deschisă cu contribuabilii, bazată pe feedback constant și adaptarea serviciilor administrației fiscale la nevoile acestora.

A.N.A.F. a venit în sprijinul contribuabililor prin crearea unui serviciu pentru contribuabili – Spațiul Privat Virtual (SPV), disponibil 24 de ore din 24, prin intermediul căruia aceștia pot obține în mod gratuit, utilizând internetul, informații și înscrisuri în legătură cu situația fiscală.

Pentru anul 2024 A.J.F.P. Giurgiu are aceleași obiective principale ca și în anul precedent, respectiv:
– creşterea conformării voluntare;
– reducerea evaziunii fiscale;
– îmbunătăţirea relației cu contribuabilii;
– creşterea eficienţei colectării.