Solicitanți

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către:
  • titularul actului;
  • soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;
  • o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;
  • o altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocațială;
  • o misiune diplomatică sau un oficiu consular în Romania al unui stat semnatar al Convenței, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competența, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.
Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  1. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însotit de celelalte documente necesare;
  2. documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.