A fost aprobat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Giurgiu

Luni, 29 aprilie 2024, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu s-a desfășurat ședința ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

În cadrul ședinței a fost analizată și aprobată actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Giurgiu”.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel judeţean, precum și măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Obiectivele PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin autorităţilor şi agenţilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

PAAR cuprinde capitole referitoare la:
– Caracteristicile unităților administrativ-teritoriale (amplasarea geografică, relief, climă, rețeaua hidrografică, populația, căi de transport etc);
– Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență (fenomene meteorologice periculoase, incendii, cutremure, alunecări de teren etc.);
– Acoperirea riscurilor (intervenție, etape de realizare şi faze de urgenţă a acţiunilor, instruire, realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare).

De asemenea, în PAAR sunt incluse o serie de anexe referitoare la:
– Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul Giurgiu;
– Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR;
– Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
– Riscuri potenţiale în judeţele vecine care pot afecta zona de competenţă a judeţului Giurgiu;
– Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;
– Situaţia mijloacelor de avertizare şi alarmare la nivelul judeţului Giurgiu;
– Schema fluxului informaţional-decizional;
– Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
– Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
– Hărţi de risc.