Tipul cererilor care se primesc la sediul punctelor de lucru

Eliberare pașaport simplu electornic;
Eliberare pașaport simplu temporar;
Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu;
Cerere furnizare de date privind cetăţenia romană din Registrul naţional de evidenţa a paşapoartelor simple;
Cerere liberă circulaţie;
Cerere istoric paşapoarte;
Cerere scutire taxe vamale;
Solicitare de informaţii de interes public cf. Legii 544;
Reclamaţie cf. Legii 544;
Cerere acces date personale;
Cerere intervenţie date personale.