Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru pentru derularea POAD.