Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare Ordin Prefect nr. 33 din 2021