Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023

COMPONENȚĂ COMISIE

COORDONATOR : Matei Aneta – prefectul județului Giurgiu

MEMBRII:

Mina Marian – președintele Consiliul Județean Giurgiu
Lazăr Mădălina – reprezentant Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
Velicu Ion – reprezentant Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Giurgiu
Roșu Maria – reprezentant Direcția de Sănătate Publică Giurgiu
Breazu Dana – reprezentant Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu
Chiru Lucia – reprezentant Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Giurgiu
Radu Ion – reprezentant Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu
Țăranu Mihaela – reprezentant Oficiul Fitosanitar Giurgiu