Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023

COMPONENȚĂ COMISIE

COORDONATOR : Stănculescu Florentina – prefectul județului Giurgiu

MEMBRI:

Beianu Dumitru – președintele Consiliul Județean Giurgiu
Bufnea Marian – reprezentant Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
Velicu Ion – reprezentant Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Giurgiu
Roșu Maria – reprezentant Direcția de Sănătate Publică Giurgiu
Breazu Dana – reprezentant Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu
Spiridon Paulica – reprezentant Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Giurgiu
Țîrcă Aurelia – reprezentant Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu
Stan Ion – reprezentant Oficiul Fitosanitar Giurgiu