Venitul minim de incluziune pentru persoanele vulnerabile – subiectul unor recente întâlniri cu primarii din județul Giurgiu

În contextul noilor măsuri adoptate prin Legea nr. 196/2016 referitoare la venitul minim de incluziune, Instituția Prefectului – județul Giurgiu, în colaborare cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, a organizat două serii de întâlniri de informare cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județ și cu reprezentanți ai Serviciului public de asistență socială din cadrul primăriilor.

În cadrul întâlnirilor au fost prezentate beneficiile de asistență socială acordate familiilor și persoanelor singure aflate în situația de dificultate, prin acordarea venitului minim de incluziune, dar și activitățile ce trebuie derulate în vederea implementării acestui tip de venit la nivel local.

Venitul minim de incluziune este finanțat de la bugetul de stat și are două componente, după cum urmează:
– sprijinul pentru incluziune, ce are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, înlocuind ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat;
– sprijinul pentru familiile cu cu copii, ce are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, fiind destinat familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Odată cu intrarea în vigoare a venitului minim de incluziune, acordarea beneficiilor venitul minim garantat și ajutor pentru susținerea familiei se suspendă. Drept urmare, beneficiarii actuali ai acestor drepturi trebuie să fie înregistrați în sistem (micro-aplicația informatică VMI) începând cu data de 01 noiembrie 2023 și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestor beneficii.

Astfel, implementarea venitului minim de incluziune la nivel local presupune derularea mai multor activități esențiale, precum:
– informarea publică a solicitanților, prin postarea – la sediul fizic și pe pagina web a primăriilor – a informațiilor necesare pentru înregistrare și, în special, a modalității de întocmire și depunere a dosarului pentru solicitarea venitului minim de incluziune;
– comunicarea directă și consilierea solicitanților, în special cu privirea la necesitatea de a se înregistra în sistem și cu scopul de a identifica noi potențiali solicitanți, pentru a extinde numărul de beneficiari și, astfel, a combate gradul de sărăcie în comunitățile vulnerabile.
– participarea personalului din cadrul Serviciului public de asistență socială la sesiunile online de informare și instruire cu privire la implementarea venitului minim de incluziune (cadrul legal, proceduri, aplicații IT), sesiuni ce vor fi organizate în cursul lunii octombrie de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, în parteneriat cu Banca Mondială.

Măsurile adoptate prin Legea nr. 196/2016 fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și au scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

Venitul mediu de incluziune se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente:
• pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net ajustat este de 275 lei, respectiv 400 lei pentru persoană singură în vârstă de cel puțin 65 ani;
• pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net ajustat este 700 lei/membru de familie.

Reprezentanții Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu prezenți la ședință i-au asigurat pe primari și pe reprezentanții Serviciului public de asistență socială din cadrul primăriilor de deschidere și suport în ceea ce privește implementarea acestui tip de venit, urmând ca toate aceste instituții să colaboreze în permanență și să se adapteze modificărilor legislative, în beneficiul persoanelor vulnerabile.