Subiectul ”Incineratorul” – din nou în atenția autorităților giurgiuvene

Tema celei mai recente şedinţe de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu a constituit-o procedura derulată de către Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul de instalare a unui incinerator de deşeuri în municipiul Giurgiu.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, în urma unor verificări la APM Giurgiu, Corpul de Control al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a stabilit că nu sunt neconformități asupra mediului pentru proiectul de instalare a unui incinerator de deşeuri în municipiul Giurgiu.

Studiile au fost transmise spre analiză și Ministerului Mediului din Bulgaria, care până la ora actuală nu a comunicat un punct de vedere oficial, iar legal acest fapt a fost considerat acord tacit.

Directorul APM Giurgiu, doamna Ioana Popescu, a prezentat procedura de la momentul depunerii solicitării pentru emiterea acordului de mediu de către titularul S.C. Friendly Waste România S.R.L., şi anume data de 09.02.2021.

În prezent, procedura prevăzută de Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului este în derulare.

După depunerea de către titular a memoriului de prezentare, conform prevederilor legale în vigoare, a fost derulată etapa de încadrare a proiectului, astfel că memoriul de prezentare a fost publicat pe pagina de internet a APM Giurgiu, împreună cu anunţul prin care publicul a fost informat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu.

De asemenea, memoriul de prezentare a fost transmis membrilor Comisiei de analiză tehnică şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în vederea derulării procedurii de evaluare a impactului proiectului asupra mediului în context transfrontalier.

La data de 30.05.2022, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a informat APM Giurgiu asupra continuării procedurii de evaluare asupra mediului la nivel naţional.

Astfel, APM Giurgiu a derulat procedura de etapă de încadrare a proiectului, precum şi pe cea de definire a domeniului evaluării şi de realizare a impactului asupra mediului.

În acest sens, titularul proiectului a stabilit echipa de experţi (a căror competenţă este recunoscută de MMAP) şi a transmis la APM Giurgiu propunerea privind aspectele relevante pentru protecţia mediului, care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului şi în studiul de evaluare adecvată.

APM Giurgiu a transmis membrilor Comisiei de analiză tehnică documentele şi informaţiile depuse de către titular, menţionând termenul de maximum 10 zile pentru primirea observaţiilor acestora.

În urma analizei documentelor şi a informaţiilor depuse de către titular, precum şi a observaţiilor transmise de către membri Comisiei de analiză tehnică, APM Giurgiu a redactat şi transmis titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi în studiul de evaluare adecvată, şi a pus îndrumarul la dispoziţia publicului, prin afişarea acestuia pe pagina proprie de internet.

După primirea raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată, conform procedurii legale, APM Giurgiu a lansat în dezbatere publică aceste documente timp de 30 de zile, şedinţa de dezbatere publică având loc la data de 08.05.2023.

Ulterior, APM Giurgiu a transmis titularului formularul privind comentariile/ propunerile/ observaţiile publicului interesat la raportul privind impactul asupra mediului şi la studiul de evaluare adecvată.

Toate documentele mai-sus menţionate au fost analizate în şedinţa Comisiei de analiză tehnică, iar observaţiile justificate ale publicului şi ale membrilor Comisiei au făcut obiectul solicitării de refacere a raportului privind evaluarea impactului asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată.

Ca atare, titularul a transmis la APM Giurgiu aceste documente refăcute.

La solicitarea părţii bulgare, prin ministerul de resort, studiile au fost transmise spre analiză Ministerului Mediului din Bulgaria, care până la ora actuală nu a comunicat un punct de vedere.

De menționat este faptul că partea bulgară a fost informată încă de la depunerea proiectului, dar nu a transmis niciun răspuns, nici după ce au mai fost transmise încă trei reveniri la adresa inițială.

Conform legii, lipsa de reacție a părții bulgare a fost considerată acord tacit.

De menționat este și faptul că în urmă cu aproximativ două săptămâni, Corpul de Control al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost prezent la sediul APM Giurgiu, unde a verificat toată procedura mai-sus menționată. În urma acestor verificări, nu au fost depistate neconformități.

Directorul APM Giurgiu a spus cu subiect și predicat că va respecta în continuare procedura legală și că așteaptă cu interes răspunsul din partea ministerului de resort din Bulgaria.

Totodată, membri Comitetului Județean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu și-au exprimat dezaprobarea clară față de implementarea acestui proiect, care ar reprezenta un real pericol pentru sănătatea giurgiuvenilor și pentru mediul înconjurător.