Situația pensionarilor și a beneficiarilor de indemnizații prevăzute de legi speciale aflați în evidența Casei Județene de Pensii Giurgiu

Ședința periodică a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată marți, 29 august a.c., a avut ca principală temă pe ordinea de zi situația pensionarilor și a beneficiarilor de indemnizații prevăzute de legi speciale aflați în evidența Casei Județene de Pensii Giurgiu, precum și principalele activități care asigură stabilirea și plata drepturilor acestora.

Conform analizelor prezentate de către directorul executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu, domnul Marian Dumitru, privind evoluția numărului total de pensionari și beneficiari de legi speciale în plată, se constată o scădere semnificativă a acestora, de la 61.211 în anul 2022, la 60.044 în anul 2023. Această diferență se datorează scăderii numărului de pensionari din sistemul agricol, precum și creșterii numărului persoanelor care nu reușesc să cumuleze stadiul minim de cotizare.

În ceea ce privește activitatea de plăți a pensiilor de asigurări sociale și a indemnizațiilor prevăzute de legi speciale, datele relevă un număr total de 59.944 de pensionari, dintre care 51.581 sunt pensionari de stat.

Activitatea compartimentului plăți prestații din cadrul Casei Județene de Pensii Giurgiu asigură, în principal, plata beneficiarilor de pensii de asigurări sociale și de indemnizații prevăzute de legi speciale, plata drepturilor prin conturi deschise la instituțiile bancare cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții, dar și plata ajutoarelor de deces, atât pentru pensionari, cât și pentru membrii de familie aflați în întreținere.

La data de 31.07.2023, numărul pensionarilor de invaliditate aflați în evidență se afla în ușoară scădere față de aceeași dată a anului trecut, de la 5.223 la 5.146.

În primele șapte luni ale anului 2023 au fost acordate 1.916 ajutoare de deces, dintre care 1.763 pentru pensionari de stat și 153 pentru asigurați.

Referitor la activitatea de expertiză medicală, se observă o creștere a cazurilor noi rezultate în urma expertizării, de la 370 în anul 2022 la 448 în anul 2023.

De asemenea, ajutorul financiar reglementat de OUG nr. 168/2022 se acordă pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România și ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023.

La nivelul județului Giurgiu, în luna ianuarie 2023 a beneficiat de ajutor financiar un număr de 45.831 de pensionari, reprezentând un efort financiar de 21.518.800 lei.

Totodată, persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei primesc și anul acesta vouchere sociale în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului. Voucherele sociale nu sunt plătite prin casele teritoriale de pensii, acestea din urmă primind, doar pentru informare, fișiere cu beneficiarii acestor drepturi.