Ședință ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a întrunit vineri, 13 ianuarie 2023, în ședință de lucru ce a avut ca teme principale pe ordinea de zi analizarea şi aprobarea Raportului de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu în anul 2022, precum și analizarea și aprobarea Planului de activități al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu pe anul 2023.

Conform raportărilor prezentate, C.J.S.U. Giurgiu şi-a îndeplinit prerogativele de asigurare a managementului integrat al situaţiilor de urgenţă, desfășurând în anul 2022 activități în vederea limitării factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă, diminuării pierderilor de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale, precum și pentru creşterea capacităţii operative şi de intervenţie la nivel judeţean.

În ceea ce privește Planul de activități al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu pentru anul 2023, acesta include activităţile pe care le desfăşoară C.J.S.U. Giurgiu împreună cu structurile specializate de la nivel judeţean, pe tipuri de riscuri, activități ce au ca scop principal identificarea, monitorizarea, evaluarea şi efectuarea de prognoze privitoare la evoluţia tipurilor de riscuri potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, prevenirea şi înlăturarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, dar și gestionarea eficientă a tuturor situaţiilor de urgenţă care se produc în teritoriul administrativ al judeţului Giurgiu, potrivit prevederilor legislației specifice.

În cadrul aceleași ședințe, directorul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, doamna Magdalena Mărcuț, a prezentat situația epidemiologică generată de viroze respiratorii, gripă și pneumonii, la nivelul județului Giurgiu, accentuând faptul că luna ianuarie este o lună specifică apariției acestor afecțiuni medicale și că numărul cazurilor este asemănător comparativ cu aceeași perioadă a anilor trecuți.

De asemenea, prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a adus la cunoștință problema lipsei contractelor de deszăpezire încheiate cu operatori economici, care să acopere, în caz de nevoie, întreaga suprafață a județului.

La finalul ședinței menționate, s-a stabilit că la o viitoare întâlnire de lucru a membrilor C.J.S.U., va fi prezentată situația actualizată a adăposturilor de protecție civilă existente la nivelul județului Giurgiu.