Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Planurile județene sectoriale de intervenție pentru incluziunea comunităților de romi de la nivelul județului Giurgiu au constituit subiectul principal al ședinței Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu, desfășurată vineri, 30 septembrie a.c.
Planurile de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi sunt realizate de către instituțiile membre în Grupul de Lucru Mixt, în vederea elaborării Planului județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.
Cele mai importante acțiuni și campanii ce au ca scop protejarea și creșterea calității vieții cetățenilor de etnie romă vizează următoarele domenii: sănătatea (îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi), educația (asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație de calitate) și cultura (susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității culturale rome). La fel de importante sunt și activitățile menite să combată discriminarea și atitudinile antirome.
În acest sens, prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a adresat rugămintea către reprezentanții instituțiilor membre și ai ONG-urilor cu atribuții în problemele comunității rome să se implice activ și punctual în depistarea acestor probleme și să solicite sprijin la nivelul Instituției Prefectului în vederea ameliorării și chiar a soluționării.