Ședință de lucru la nivel înalt a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, ședința periodică de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu s-a desfășurat luna aceasta cu participarea președintelui Agenției Naționale pentru Romi, domnul Iulian Paraschiv, și a subsecretarilor de stat în Ministerul Educației și cel al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, domnul Marian Daragiu, respectiv domnul Bogdan Paraschiv.

În contextul în care statisticile arată că doar 1% dintre elevii de etnie romă reușesc să mențină o continuitate a pregătirii educaționale și aproape 30% abandonează de timpuriu școala, autoritățile cu atribuții în gestionarea problemelor cetățenilor de etnie romă s-au întâlnit la aceeași masă pentru a discuta despre măsurile ce pot fi întreprinse la nivel județean de către toți factorii implicați, în vederea reducerii acestui fenomen îngrijorător – abandonul școlar.

În debutul ședinței, președintele Organizației Județene a Partidei Romilor ”Pro Europa” Giurgiu, domnul Mihăiță Grigore, a vorbit despre locurile speciale repartizate copiilor de etnie romă și despre faptul că numărul celor care rămân în sistemul educațional până la finalul ciclului liceal se reduce treptat, ajungând ca din 120 de copii repartizați în clasa a IX-a pe locurile speciale să promoveze examenul de bacalaureat doar 2 sau 3. Acest lucru, a atras atenția domnul Mihăiță Grigore, înseamnă că resursa de muncă romă este aproape inexistentă, de aceea este nevoie stringentă de mediatori școlari, care joacă un rol esențial de intermediere a relațiilor dintre școală și familie.

Punctual, domnul Mihăiță Grigore a semnalat și o problemă la nivelul copiilor din sistemul de protecție specială din municipiul Giurgiu, care sunt toți încadrați la Școala Nr. 3, neexistând posibilitatea ca aceștia să poată urma cursurile de învățământ și în cadrul unei alte unități, deși și-au manifestat dorința în acest sens.

Președintele ANR a subliniat în cadrul discursului susținut că problematica subiectului ”educație” nu ține doar de etnie, ci privește toată societatea: ”Statistic, se remarcă decalaje foarte mari între sistemul de învățământ din mediul urban și cel rural. Ar fi interesant de văzut câți dintre elevii de etnie română din localitățile cu pondere semnificativă de romi își continuă pregătirea educațională… Eu nu cred că rata abandonului școlar la romi este cu mult diferită față de media națională.”

Totodată, domnia sa a vorbit despre ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027””, afirmând că aceasta există, dar planurile de acțiune nu sunt bugetate, iar această responsabilitate revine ministerelor de linie.

În ceea ce privește mediatorii școlari, președintele ANR a spus că este în asentimentul domnului Mihăiță Grigore, în sensul că rolul acestora este fundamental în prevenirea abandonului școlar: ”Chiar dacă școala de asigură condițiile necesare, atâta vreme cât copiii se întorc într-un mediu care nu conștientizează importanța actului educațional, problema nu este rezolvată. Putem avea o serie de strategii elaborate, dar fără o persoană specializată care să mențină legătura dintre școală și familie, este în zadar orice demers”.

Nu în ultimul rând, președintele ANR i-a asigurat pe reprezentanții instituțiilor publice de deschidere și de susținere în orice speță legată de gestionarea problematicii cetățenilor de etnie romă.

La rândul său, subsecretarul de stat Bogdan Paraschiv a precizat că subiectul ”educație” este unul sensibil și nu doar la nivelul județului Giurgiu: ”Din păcate, fenomenul abandonului școlar este foarte întâlnit la nivelul întregii țări și aici intervine noua Lege a Educației, care prevede măsuri pentru a stopa acest fenomen. Fenomenul abandonului școlar este influențat și de modul discriminatoriu în care se raportează societatea față de această comunitate, de aceea mulți preferă să nu își declare apartenența etnică”.

Despre refuzul de a-și asuma apartenența etnică a vorbit și subsecretarul de stat Marian Daragiu, care a evidențiat necesitatea ca părinții de etnie romă să declare, la începutul anului școlar, etnia copiilor, astfel încât aceștia să poată fi introduși într-un sistem informatic de evidență, pe baza căruia pot fi aplicate măsuri în favoarea acestor copii: ”Nu este deloc ușor să îți asumi și să îți declari identitatea etnică, de aceea este recomandat ca părinții, atunci când își înscriu copiii în sistemul de învățământ preșcolar sau primar, să fie însoțiți de persoane pro roma, care să le facilitate această acțiune și să le ofere încredere”.

Discuțiile din cadrul ședinței au vizat și eficientizarea programelor implementate de Ministerul Educației, cum ar fi Programul ”Masă caldă”, ce au ca scop stimularea elevilor să își continue pregătirea educațională și creșterea ratei participării școlare.