Ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Problemele cu care se confruntă comunitățile rome din județul Giurgiu, dar și modalitățile de protejare și de creștere a calității vieții acestor cetățeni au reprezentat principalele subiecte de discuție din cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu.

Abandonul școlar reprezintă una dintre cele mai delicate probleme cu care se confruntă comunitatea romă, de aceea instituțiile responsabile derulează cu precădere acțiuni de prevenire în acest sens, prin campanii de informare și conștientizare a importanței continuității educației în viața oricărui cetățean.

De asemenea, accentul campaniilor derulate de autorități în beneficiul cetățenilor de etnie romă se pune și pe prevenirea și combaterea violenței domestice, a faptelor antisociale și a sarcinilor la minori.

Acțiuni de conștientizare sunt derulate și la nivelul unităților teritorial-administrative din județ, astfel încât să fie identificate situațiile sociale deosebite, în special cele în care se află persoane de etnie romă, și să poată fi aplicată legislația beneficiilor sociale pentru aceste persoane.

Statisticile relevă, de la an la an, că un număr tot mai mic de cetățeni alege să își declare etnia romă, iar autoritățile nu dețin pârghiile legale sau morale pentru a-i determina să facă acest lucru.

Din păcate, concluzia este clară: refuzul și reticența declarării etniei reale îi privează pe cetățeni de o serie de beneficii de care s-ar putea bucura în cazul în care și-ar declara etnia.