Ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Luni, 19 decembrie, s-a desfășurat ultima ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu pe anul 2022, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activiății privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2022.
De asemenea, s-a discutat despre perspectivele de dezvoltare a măsurilor de protejarare și de creștere a calității vieții cetățenilor de etnie romă,
Prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a mulțumit membrilor G.L.M. pentru colaborarea armonioasă de până acum și le-a adresat rugămintea ca și anul viitor să se implice cât mai activ în viața comunității de etnie romă.