Ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Planul județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome a fost adoptat în cadrul celei mai recente ședințe a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu.
Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome are la bază planurile de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, realizate de către UAT-urile în care se află comunități de romi vulnerabile, coroborate cu planurile judeţene sectoriale de intervenţie, realizate de către instituțiile deconcentrate și descentralizate.
Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome include acțiuni și campanii finalizate sau aflate în stadiul de implementare, cu scopul protejării și creșterii calității vieții cetățenilor de etnie romă, în special în domeniul sănătății, al educației și al culturii, precum şi al combaterii discriminării și atitudinilor antirome incitatoare la ură.
Dincolo de aceste aspecte teoretice, conducerea Instituției Prefectului – județul Giurgiu și membrii Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu au dezbătut o parte dintre problemele concrete și stringente cu care se confruntă comunitățile de romi din județ, cum ar fi abandonul școlar și abandonul maternal.
În condițiile în care statisticile relevă un număr tot mai mare de cetățeni romi aflați în astfel de situații nefavorabile, s-a convenit că este nevoie urgent de punerea în practică a o serie de acțiuni care să vină în sprijinul acestor comunități.
În acest sens, a fost evidențiată importanța mediatorilor școlari și sanitari, al căror număr este, din păcate, insuficient pentru a acoperi toate comunitățile vulnerabile de romi, de aceea prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a propus formarea unei echipe de voluntari care să se deplaseze în zonele unde trăiesc aceste comunități pentru a le oferi sprijin.
O altă propunere lansată a fost legată de dezvoltarea unor programe de pregătire școlară suplimentară, la care să participe în principal elevii de etnie romă încă din timpul claselor primare, dar și cei care urmează să susțină examenele naționale.
De asemenea, a fost subliniată necesitatea dezvoltării unei colaborări extinse dintre ONG-urile cu atribuții în gestionarea problemelor cetățenilor de etnie romă și autoritățile competente, fără de care orice Plan de măsuri privind creșterea calității vieții acestor cetățeni nu poate fi valorificat și nu poate să își atingă obiectivele.