Ședință de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a reunit în ședință de lucru la data de 12.06.2024, pentru a analiza și aviza „Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024”.

În cuprinsul Planului menționat sunt prevăzute dotările și resursele umane necesare gestionării situațiilor de urgență, precum și cheltuielile financiare aferente pentru următoarele activități specifice:

– înștiințare, avertizare și alarmare;
– recunoaștere și cercetare;
– comunicații și informatică;
– căutare – salvare;
– descarcerare și deblocare căi de acces;
– protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurarea apă și hrană, alte măsuri de protecție);
– asistență medicală de urgență (prim ajutor calificat, tiraj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile primire urgențe și în compartimentele de primire urgențe);
– asistență medicală în faza spitalicească;
– localizarea și stingerea incendiilor;
– neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive;
– asigurarea energiei pentru iluminat, încălzirea și alte utilități;
– menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență;
– acordare de ajutoare de primă necesitate;
– acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase;
– implementare măsuri la epizootii grave şi zoonoze, precum şi la cele de natură fitosanitară.

”Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024” a fost avizat în unanimitate de voturi, urmând a fi supus aprobării de către Consiliul Judeţean Giurgiu în conformitate cu prevederile art. 25, lit. b) din Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.