Ședință de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, Comitetul judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu s-a reunit luni, 24 aprilie a.c., în ședință de lucru.
În cadrul acesteia, au fost prezentate rezultatele preliminare ale ”Recensământului Populației și Locuinței 2021” la nivelul județului Giurgiu.
Potrivit acestor rezultate, populația rezidentă a județului Giurgiu este de 262.066 de persoane, în scădere cu 19.356 de persoane față de recensământul precedent (octombrie 2011).
Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (50,8%) și trăiește în mediul rural (71,3%).
Din punct de vedere al mărimii populației rezidente, județul Giurgiu se situează pe locul 36 în ierarhia județelor.
În ceea ce privește fenomenul de îmbătrânire a populației rezidente, acesta s-a accentuat, crescând la 43,1 ani față de 42,0 ani la RPL 2011.
Unitățile administrativ-teritoriale care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt: comuna Joița (care a ajuns la o populație de 5.438 de persoane, cu 1.574 în plus față de 2011), comuna Săbăreni (cu o populație rezindentă de 3.683 de persoane, cu 819 în plus față de 2011), comuna Oinacu (cu o populație rezidentă de 3.935 de persoane, cu 578 în plus față de 2011), comuna Florești-Stoenești (cu o populație rezidentă de 9.456 de persoane, cu 283 în plus față de 2011).
Unitățile teritorial-administrative cu cele mai mari scăderi ale numărului de locuitori față de anul 2011 sunt: municipiul Giurgiu (-6.802 persoane), comuna Izvoarele (-768 de persoane), comuna Comana (-691 de persoane), comuna Prundu (-679 de persoane).
Comuna cea mai mică din județ este Isvoarele, cu o populație de 1,491 de persoane, iar cea mai mare este Florești-Stoenești, cu o populație de 9.436 de persoane.
Referitor la etnia populației rezidente din județul Giurgiu, 223.6 mii persoane (94,7%) s-au declarat români, 12,0 mii s-au declarat ca fiind de etnie romă (5,1%), iar 0,2% de altă etnie (maghiară, gemană, turcă etc).
De asemenea, 99,0% din populația rezidentă a județului Giurgiu a declarat că limba română reprezintă limba vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, iar 98,1% au declarat că sunt de religie ortodoxă.
Din punct de vedere al stării civile, 49,7% din populație a declarat starea civilă legală de căsătorit(ă), iar 41,1% că nu au fost căsătoriți(te) niciodată.
Din totalul populației rezidente a județului Giurgiu, 39,8% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 51,6% – nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 8,6% nivel superior.
Din punct de vedere al ponderii populației rezidente cu nivel superior de educație, județul Giurgiu se situează pe locul 39 în ierarhia județelor.
Nu în ultimul rând, potrivit datelor statistice preliminare, populația activă a județului Giurgiu este de 113,5 mii persoane, fiind compusă din 106,6 mii persoane ocupate și 6,9 mii șomeri.
Populație inactivă cuprinde 148,6 mii persoane, dintre care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 41,3%, iar elevii și studenții 28,6%.
Din punct de vedere al ponderii populației ocupate, județul Giurgiu se situează pe locul 14 în ierarhia județelor și pe locul 11 în ceea ce privește ponderea populației șomere.