Şedinţa de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu

Şedinţa periodică de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu, desfăşurată luni, 27 martie a.c., a avut două teme principale pe ordinea de zi, şi anume:
– prezentarea situaţiei centrelor de asistenţă medicală de permanenţă de la nivelul judeţului Giurgiu;
– informarea privind biletele de tratament acordate pensionarilor prin Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu.

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale în sistemul sanitar, fixe, fără personalitate juridică, care funcționează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie, fiind organizate în condițiile prevăzute de lege, în scopul asigurării continuității asistenței medicale primare și pentru a degreva activitatea unităților de primire urgență din spitalele din județ.
Centrele de permanență funcționează cu un număr de de minimum 7 posturi de medic și cu minimum 5 posturi de asistent medical.
Serviciile medicale acordate de către medicii de familie în centrele de permanență sunt următoarele: asistența medicală în afecțiunile acute și subacute, solicitarea serviciului de ambulanță, administrarea medicației injectabile/ perfuzabile, eliberarea de scrisori/ prescripții medicale, îngrijiri post intervenții chirurgicale.
În județul Giurgiu funcționează un număr de 10 centre de permanență (în localitățile: Braniștea, Buturugeni, Călugăreni, Colibași, Comana, Florești, Izvoarele, Joița, Malu, Prundu), care deservesc 47 de localități, respectiv o populație de 131.261 de persoane.
În anul 2022, adresabilitatea pacienților în cele 10 centre de permanență a fost de 36.961 de pacienți care au solicitat consult și un număr de 21.936 de tratamente care au fost administrate atât la adulți, cât și la copii.
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Giurgiu prezenți la ședință au precizat că monitorizează periodic activitatea centrelor de permanență și se asigură că existența acestora este justificată, în beneficiul cetățenilor.
În altă ordine de idei, dar tot referitor la domeniul medical, discuțiile s-au axat și pe necesitatea revenirii la consultațiile medicale fizice ale pacienților, cu prezentarea acestora în cabinetul medicului, deoarece contextul epidemiologic din ultimii 2 ani a favorizat desfășurarea consultațiile prin telefon sau online, care, evident, că nu pot suplini și nu pot fi la fel de eficiente ca o investigație medicală clasică.

În ceea ce privește cea de-a doua temă discutată în cadrul ședinței, până la această dată, la nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu au fost depuse 1.030 de cereri pentru bilete de tratament, majoritatea solicitărilor fiind pentru perioada de sezon mai-septembrie 2023.
De la începutul anului 2023 și până în prezent, Casei Județene de Pensii Giurgiu i s-au repartizat 465 de bilete de tratament, care sunt repartizate în 18 serii, a câte 16 zile fiecare serie.
Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilete de tratament.
În cursul uni an calendaristic, persoanei îndreptățite i se poate elibera un singur bilet de tratament.
În cazul pensionarilor din sistemul public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, iar în cazul salariaților care în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția au venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletului de tratament balnear. Cei ai căror venit depășește salariul mediu brut pe economie achită prețul integral al biletului.