Ședință de lucru a Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu

Comitetul judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu s-a reunit luni, 30 ianuarie 2023, în ședință de lucru, ce a avut ca teme pe ordinea de zi o informare privind ajutoarele acordate pensionarilor în anul 2023 și o informarea referitoare la proiectele de modernizare a drumurilor județene.

La nivelul județului Giurgiu, potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, în cadrul ”Programului de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice” au fost aprobate o serie de proiecte ce au ca obiective: prevenirea marginalizării sociale în cazul persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea; creșterea calității vieții acestor categorii de persoane, prin menținerea autonomiei la domiciliu pe o perioadă cât mai lungă; asigurarea ajutorului necesar pentru a trăi decent și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice dependente, prin asigurarea unor servicii de acordare a hranei.
O parte dintre aceste proiecte se află deja în faza de derulare, iar altele vor putea fi accesate în perioada următoare, însă este nevoie de implicarea și de sprijinul primăriilor pentru implementare.
La nivelul județului Giurgiu, serviciile sociale publice și private destinate persoanelor vârstnice și adulte aflate în dificultate sunt în număr total de 21, reprezentând, printre altele, centre rezidențiale de îngrijire și asistență, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centre de preparare și distribuirea a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie.
În ceea ce privește voucherele sociale, de acestea pot beneficia pensionarii ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei. Voucherele sociale sunt distribuite de Poșta Română. Reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu atrag atenția că din motive obiective, sunt vouchere pe care Poșta Română nu le-a putut livra, iar în acest caz primul pas pentru beneficiar este verificarea la cel mai apropiat oficiu poștal, iar dacă voucherul nu se regăsește acolo, se poate apela numărul de telefon 0319268 pentru revendicare. Aceste demersuri de revendicare a voucherelor sociale sunt foarte importante deoarece, în caz contrar, la finalul anului, va fi instituită procedura de anulare.

Referitor la cel de-al doilea subiect aflat pe ordinea de zi a ședinței la început menționate, și anume proiectele de modernizare a drumurilor județene, acesta nu a putut fi dezbătut, deoarece niciun reprezentant al Consiliului Județean Giurgiu, în atribuțiile căruia se află administrarea drumurilor județene, nu a fost prezent în sala de ședințe. Instituției Prefectului – județul Giurgiu i-a fost transmisă doar o prezentare în format electronic cu câteva zile înainte de data ședinței, însă răspunsuri la eventuale întrebări sau explicații suplimentare nu au fost oferite.
Subliniem că acest subiect a fost propus de către membrii Comitetului judeţean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu, fiind considerat de foarte mare interes pentru cetățenii întregului județ și asupra căruia s-ar fi dorit a fi îndreptată o atenție deosebită.