Ședință de lucru a Comitetului Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Giurgiu

Comitetul Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (C.J.C.D.C.P.P.V.) Giurgiu s-a reunit luni, 31 octombrie a.c., în şedinţă de lucru, principala temă abordată fiind referitoare la preocupările poliției de proximitate privind siguranța persoanelor vârstnice.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu prezenți la ședință au subliniat că prevenirea criminalității reprezintă un domeniu prioritar al activității de poliție în scopul apărării valorilor protejate de lege, respectiv viața, integritatea și sănătatea persoanei, avutul public și privat, asigurării ordinii și liniștii publice și combaterii faptelor ilicite.
Având în vedere vulnerabilitatea persoanelor vârstnice, Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu, prin toate structurile componente, dar cu precădere prin compartimentele de prevenire și de proximitate, desfășoară activități de informare și de prevenire a faptelor antisociale împotriva vârstnicilor, activități ce reprezintă un segment important al muncii de poliție.
Concret, se desfășoară acțiuni punctuale de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, activități preventive în cadrul cărora polițiștii de proximitate poartă dialoguri interactive cu persoanele vârstnice aflate în zonele centrale, piețe, autogări, cabinete medicale etc., cărora le prezintă materiale preventive (flyere, broșuri) și îi consiliază/informează.
De asemenea, polițiștii de proximitate acționează în zonele unde sunt aglomerări de persoane (cum ar fi lăcașurile de cult) în vederea menținerii ordinii publice pe timpul derulării diferitelor evenimente ocazionate de sărbători religioase, naționale etc..
În ceea ce privește siguranța în trafic, persoanele vârstnice sunt la fel de vulnerabile, ținând cont de starea de sănătate, dificultățile locomotorii, fragilitatea psihică etc., de aceea polițiștii derulează activități și pe linie rutieră, pentru a preveni accidentele în care sunt implicați bicicliști, pietoni sau conducătorii atelajelor hipo.
În concluzie, scopul polițiștilor de proximitate este unul de natură preventivă, de îmbunătățire a climatului de siguranță al cetățenilor și de informare corectă a acestora cu privire la competențele poliției.
Impedimentul realizării la standarde mult mai ridicate a obiectivelor structurii poliției de proximitate îl reprezintă deficitul de personal și numărul redus de funcții prevăzute pentru polițiștii de proximitate de la nivelul județului Giurgiu. Astfel, conform clasamentului național, județul Giurgiu are cel mai mic număr de polițiști de proximitate, și anume 13, în timp ce în județe precum Dolj, Brașov, Constanța sau Timiș numărul acestora depășește 50.
La rândul lor, membrii C.J.C.D.C.P.P.V. Giurgiu au expus o serie de probleme referitoare la deficiențele și la permisibilitatea legislației privind ordinea și liniștea publică, precum și a celei rutiere, probleme care afectează întreaga comunitate.
În acest sens, membrii C.J.C.D.C.P.P.V. Giurgiu și-au manifestat doleanța ca la o ședință ulterioară să prezinte problemele menționate direct parlamentarilor de Giurgiu, care, prin interpelări la nivel de Parlament, pot propune modificarea actelor legislative, în beneficiul cetățenilor.