Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, Comisia de Dialog Social Giurgiu s-a reunit miercuri, 29 iunie a.c., în cadrul unei ședințe de lucru privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă de către agenții economici.
În cadrul ședinței, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Giurgiu au prezentat raportul de activitate în domeniul securității și sănătății în muncă în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 mai 2022.

Mai exact, activitatea de control în această perioadă a fost axată pe desfășurarea acțiunilor prevăzute în Programul-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, pe acțiuni declanșate de Inspecția Muncii în afara celor prevăzute în Programul-cadru de acțiuni anual, dar și pe acțiuni la nivel local, ca urmare a protocoalelor de colaborare încheiate între Inspecția Muncii și alte instituții.
Astfel, în perioada ianuarie 2021 – mai 2022 a fost efectuat un număr de 966 de controale la agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza județului. În cadrul acestor controale au fost dispuse 1.584 de măsuri.
Numărul total de sancțiuni aplicate în activitatea de control în domeniul securității și sănătății în muncă în perioada ianuarie 2021 – mai 2022 a fost de 1.322, dintre care 44 amenzi în valoare totală de 234.500 lei.

Principalele acțiuni prevăzute în Programul-cadru de acțiuni pentru anul 2021 care au stat la baza vizitelor de control au fost:
Campanii europene – Organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă – Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.
Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.
Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale în domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană.
De asemenea, tot în anul 2021 s-au desfășurat acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor cu privire la obligațiile pe care le au în ceea ce privește asigurarea securității și sănătății în muncă în general și pentru respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru locurile de muncă din industria extractivă de suprafață în special.
În același timp, au fost organizate acțiuni de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite.

Pe parcursul anului 2022, Inspecția Muncii împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă vor desfășura următoarele acțiuni:
Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor;
Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale;
Acțiuni privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;
Acțiuni de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en detail;
Acțiuni de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
Acțiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice;
Acțiuni de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători);
Alte tipuri de acțiuni specifice.