Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

În cadrul ședinței de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată vineri, 24 martie 2023, au fost expuse revendicările Sindicatului Învățământului ”Spiru Haret” Giurgiu referitoare la drepturile personalului din învățământul preuniversitar.

Printre aceste revendicări se numără:
– susținerea propunerilor și observațiilor federațiilor sindicale din învățământ pe proiectul Legii învățământului preuniversitar, inițiat de Ministerul Educației, inițiat de Ministerul Educației, discutat în ședința de Guvern din data de 9 martie 2023 și intrat în avizare interministerială, urmând a fi adoptat de Executiv și transmis Parlamentului României în vederea dezbaterii și adoptării;
– susținerea unei inițiative legislative având ca principal obiect de reglementare modificarea și completarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul: majorării coeficienților salariilor de bază, acordarea unor drepturi salariale specifice personalului din învățământ (spor de suprasolicitare neuropsihică, spor de stabilitate, spor pentru complexitatea muncii), majorarea cu 10%, începând cu data de 1 martie 2023, a cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din învățământ față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022;
– susținerea proiectului Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale, având ca obiect, printre altele: reglementarea concretă a duratei concediului de odihnă pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, consacrarea legislativă a dreptului personalului didactic de predare, conducere, de îndrumare și de control de a se pensiona cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei și fără ca aceasta să fie considerată pensionare anticipată;
– acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, în condițiile în care personalul din învățământ este singura categorie de salariați din sectorul bugetar care nu beneficiază de plata sporurilor pentru condiții de muncă;
– decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul din învățământ, potrivit legislației în vigoare;
– plata integrală și la termen a tranșelor din diferențele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea salariaților din învățământ.

Prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a precizat că sprijină în totalitate revendicările cadrelor didactice, în vederea creșterii calității actului educațional, iar în acest sens materialul expus de reprezentanții Sindicatului Învățământului ”Spiru Haret” Giurgiu va fi transmis Ministerului Educației. Totodată, prefectul județului Giurgiu a precizat că instituția pe care o reprezintă are întotdeauna ușile deschise pentru sindicaliștii din învățământ, pe care îi susține, în limita competențelor legale.

Cea de-a doua temă a ședinței Comisiei de Dialog Social Giurgiu a reprezentat-o prezentarea politicilor și strategiilor în agricultură și în industria alimentară, dar și a activității de consultanță agricolă și de inspecții tehnice în domeniul agricol, la nivelul județului Giurgiu.

În cursul anului 2022 și începutul anului 2023, consilierii din cadrul Direcției Agricole Județene Giurgiu au implementat o serie de politici și strategii în agricultură și în industria alimentară, printre care: programele de ajutor de minimis, programe de susținere a producției de legume în spații protejate, programul de susținere a producției de struguri de masă.

De asemenea, consilierii DAJ Giurgiu au făcut parte din comisiile mixte pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole afectate de seceta pedologică, fiind întocmite 1.232 de procese verbale pentru suprafața calamitată de 17.108 hectare, cele mai afectate culturi fiind porumbul, floarea soarelui și soia.

Activitatea consilierilor DAJ s-a axat și pe verificarea condițiilor tehnice de depozitate a produselor agricole, conform legislației în vigoare, precum și pe organizarea de târguri, demonstrații practice și elaborarea de materiale de specialitate (ghiduri, pliante, postere).

Nu în ultimul rând, au fost elaborate 5 proiecte pentru accesare de fonduri europene, în valoare de 79856,53 euro, pentru prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor.

Analizele realizate de DAJ Giurgiu relevă că tot mai multe persoane tinere din județul Giurgiu aleg să practice agricultura. Astfel, aproximativ jumătate dintre fermierii giurgiuveni au vârsta de până în 40 de ani, ceea ce este îmbucurător pentru valorificarea acestui domeniu într-un județ care este preponderent agricol. La fel de îmbucurător este și faptul că agricultura se dezvoltă și în localitățile aflate în apropiere de mediul urban.

La finalul ședinței, prefectul județului Giurgiu a transmis felicitări tuturor specialiștilor din cadrul DAJ Giurgiu pentru profesionalismul de care dau dovadă și le-a urat o la fel de mare implicare în îndrumarea și consilierea agricultorilor, care, prin activitatea lor, susțin și dezvoltă economia întregului județ și, implicit, a întregii țări.