Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

Vineri, 28 iunie 2024, s-a desfășurat ședința de lucru periodică a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, în cadrul căreia directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, Remus Dragu, a prezentat o informare referitoare la acțiunile specifice în domeniul securității și sănătății în muncă desfășurate în anul 2023 și în prima jumătate a anului 2024, precum și activitatea relațiilor de muncă.

În perioada ianuarie 2023 – mai 2024, activitatea de control în domeniul securității și sănătații în muncă a fost axată pe desfăşurarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, pe acțiuni declanșate de Inspecția Muncii în afara celor prevăzute în Programul cadru de acțiuni, dar și pe acțiuni la nivel local, ca urmare a protocoalelor de colaborare încheiate între Inspecția Muncii si alte instituții.

”Astfel, a fost efectuat un număr de 739 de controale la agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza județului, fiind dispuse 1.350 de măsuri. Dintre cele 1.350 de măsuri dispuse a fost raportat sau verificat ca îndeplinit un număr de 1.140 de măsuri, ceea ce reprezintă un procent de 84% din totalul acestora. Numărul total de sancțiuni aplicate în activitatea de control S.S.M. a fost de 1.001, dintre care 102 au fost amenzi în valoare totală de 638.500 lei.”, a precizat directorul ITM Giurgiu.

În perioada ianuarie 2023 – mai 2024, cele mai multe acțiuni de control s-au desfășurat în domeniul construcțiilor, transporturilor rutiere interne de marfă și călători, producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto.

De asemenea, au fost efectuate controale cu privire la supravegherea pieţei produselor industriale, pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice, în domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie.

În ceea ce privește numărul de accidentați mortal sau cu invaliditate, acesta a scăzut în anul 2023 la 5 persoane față de 8 in anul 2022. La acest punct, pentru perioada 2014 – 2023, directorul ITM Giurgiu a menționat că din numărul total de accidentați mortal aproape 50% sunt în accidente de circulație survenite în timpul serviciului sau în timpul deplasării la și de la locul de muncă și aproape 25% sunt decese patologice, survenite în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În ceea ce privește acțiunile specifice în domeniul relațiilor de muncă, în perioada ianuarie 2023 – mai 2024, în cadrul ITM Giurgiu controlul în domeniul relațiilor de muncă (Compartiment Relații de muncă + Compartiment Muncă nedeclarată) s-a desfăşurat în primul rând în baza obiectivelor prevăzute în Programul de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, care îşi găsesc corespondența în economia judeţului şi, în al doilea rând, în vederea rezolvării unor sesizări şi reclamaţii.

O atenţie deosebită a fost acordată depistării şi sancţionării cazurilor de muncă nedeclarată.

Controalele s-au desfăşurat pe următoarele direcţii:
– Controale cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe bază de contract individual de muncă;
– Controale de fond;
– Controale în baza sesizărilor, reclamaţiilor primite de la angajaţi, angajatori sau alte instituţii;
– Controale efectuate în baza unor legi speciale;
– Controale tematice desfăşurate în cadrul Campaniilor naţionale stabilite prin Programul Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu pentru anii 2023 și 2024;
– Controale în cadrul Campaniilor naţionale desfăşurate la iniţiativa Inspecţiei Muncii;
– Alte acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă.

”Obiectivele principale de verificare le-au constituit: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de muncă și la încetarea acestora, stabilirea și respectarea duratei timpului de muncă și de repaus, stabilirea și acordarea drepturilor salariale precum și a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea și completarea registrului general de evidență în format electronic.”, a concluzionat directorul ITM Giurgiu.

La finalul ședinței, au fost discuții libere, axate în principal pe problema ce decurge din faptul că anumiți angajatori preferă să nu facă angajări pe baza unui contract de muncă, așa cum prevede legislația, dar și pe problema lipsei de reacție din partea angajaților care acceptă să fie încadrați în câmpul muncii fără forme legale.