Ședință de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, vineri, 25 noiembrie, s-a desfășurat ședința de lucru periodică a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, în cadrul căreia reprezentanții Agenției Județene a Finanțelor Publice ( A.J.F.P.) Giurgiu au prezentat acțiunile desfășurate pentru îmbunătățirea serviciilor destinate contribuabililor.

Îmbunătățirea serviciilor destinate contribuabililor reprezintă unul din obiectivele principale ale strategiei Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin dezvoltarea unui parteneriat cu cetățenii, a unei administrații fiscale apropiate de aceștia, precum și a unui mediu de afaceri care să le acorde contribuabililor un sistem de servicii complet, modern și proceduri simplificate.

Serviciile oferite contribuabililor de către A.N.A.F. (îndrumare și asistență, comunicare, simplificarea procedurilor) reprezintă instrumentul prin care administrația fiscală vine în sprijinul contribuabililor pentru a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale ce le revin.

La nivelul A.J.F.P. Giurgiu, serviciul de îndrumare și asistență a contribuabililor în domeniul fiscal se realizează prin:
– îndrumarea și asistența direct la sediul organului fiscal, prin utilizarea Ghișeului Unic, în acest mod fiind soluționate în perioada ianuarie – octombrie 2022 cererile a 1.252 de contribuabili; în cadrul Ghișeului Unic a fost introdus un sistem informatic de gestionare a cozilor prin eliberarea automată a numerelor de ordine pentru contribuabili;
– îndrumarea și asistența în scris, această modalitate de comunicare pierzând teren în comparație cu asistența prin e-mail și cea telefonică; în perioada ianuarie – octombrie 2022 au fost soluționate prin această modalitate cererile a 27 de contribuabili;
– îndrumarea și asistența prin e-mail, serviciu gratuit oferit contribuabililor, cu condiția existenței unui calculator/ telefon conectat la internet; prin această modalitate au fost soluționate cererile a 269 de contribuabili;
– îndrumarea și asistența prin telefon, respectiv prin liniile telefonice alocate în acest scop în cadrul organului fiscal teritorial, distincte de cele alocate Centrului de asistență contribuabili (call-center 031.403.91.60); prin această modalitate au fost soluționate 2.379 de solicitări.

Serviciile de depunere a declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță s-au dezvoltat foarte mult în ultimul timp, iar A.J.F.P. Giurgiu derulează în continuare acțiuni de mediatizare a avantajelor accesului informatic la serviciile A.N.A.F.

De asemenea, pentru ca acțiunile A.N.A.F. de îmbunătățire a serviciilor oferite contribuabililor să răspundă cât mai bine nevoilor acestora, pe site-ul A.N.A.F va fi postat un chestionar on-line, prin care să poată fi monitorizat gradul de satisfacție al acestora cu privire la serviciile oferite.