Ședință de lucru a Colegiului Prefectural

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, joi, 29.09.2022, s-a desfășurat ședința de lucru a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia a fost discutat și analizat modul de derulare prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu a programelor naționale de sănătate.
Potrivit reprezentanților CAS Giurgiu, la nivelul instituției se derulează următoarele programe naționale de sănătate curative:
PNS 3. Programul național de oncologie;
PNS 5. Programul național de diabet zaharat;
PNS 6. Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare;
PNS 6.1 Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei;
PNS 8. Programul național de ortopedie;
PNS 9. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;
PNS 10. Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.
Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice.
Programele naţionale de sănătate curative sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, și sunt finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
🖇Un alt subiect dezbătut în cadrul ședinței la început menționate a fost legat de activitatea Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu în primul semestru al anului 2022.
În acest sens, statisticile arată o creștere a încasărilor la bugetul de stat cu 14,26%, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
De asemenea, a crescut calitatea asistenței acordate contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor din cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV), disponibil 24 de ore din 24, prin intermediul căruia se pot obține, în mod gratuit, utilizând internetul, informații și înscrisuri în legătură cu situația fiscală.