Ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Giurgiu, desfășurată joi, 26 ianuarie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, a fost analizat și adoptat proiectului de hotărâre privind tematica orientativă a şedinţelor lunare ale Colegiului Prefectural Giurgiu, în anul 2023.

Astfel, pentru fiecare lună a anului 2023 a fost propusă atât o tematică generală, cât și una specifică, care urmează a fi prezentate de către reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate, cu mențiunea că asupra calendarului tematicii ordinii de zi a ședințelor Colegiului Prefectural pot interveni modificări sau completări, dacă se va considera necesar la momentul respectiv.