Ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu

Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu în al doilea semestru al anului 2022 a reprezentat principala temă pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural, desfășurată în data de 30.03.2023.

Conform prezentării expuse de directorul executiv al Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu, doamna Nicoleta Ghincea, certificarea calităţii seminţelor reprezintă un ansamblu de operaţiuni de control și verificare în principalele faze ale procesului de multiplicare, condiţionare, ambalare, etichetare și sigilare, care asigură că produsele sunt conforme cu regulile si normele tehnice si specifice.
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Săditor Giurgiu are următoarele atribuţii principale:
– efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru multiplicarea, producerea, prelucrarea și comercializarea seminţelor și a materialului săditor de înmulţire și plantare, în vederea eliberării autorizaţiilor de funcţionare;
– efectuează instruirea, testarea si atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora și acordării vizei anuale;
– efectuează, prin inspectorii oficiali, inspecţia în câmp a culturilor semincere, a materialului de înmulţire și plantare, și eliberează documentele oficiale de inspecţie;
– verifică și aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supraveghere oficială;
– supraveghează și monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe și material de înmulţire și plantare, pentru producere, prelucrare și comercializare.

În baza atribuţiilor stabilite prin lege, inspectorii din cadrul ITCSMS Giurgiu efectuează inspecţii în câmp pentru stabilirea purităţii varietale a speciilor de plante de cultură, în vederea certificării finale a seminţelor și pentru emiterea de documente oficiale.
În anul 2022, suprafaţa de teren cultivată cu loturi semincere şi loturi de hibridare care a fost supusă controlului în vederea certificării, a fost de 5.463 ha, în special culturile de grâu, orz, mazăre furajeră și orzoaică.
În semestrul al doilea al anului 2022 au fost efectuate supravegherea și monitorizarea activității anuale pentru 291 de autorizații de producere, prelucrare și comercializare a semințelor și a materialului săditor. De asemenea, au fost înregistrați și autorizați 11 operatori economici (persoane fizice și juridice), pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor.
Pentru îmbunătăţirea activităţii, ITCSMS Giurgiu își propune: intensificarea acțiunilor de supraveghere, monitorizare și autorizare a agenților economici furnizori de seminţe și de material săditor; dotarea laboratorului de analize cu materialele necesare în vederea creşterii calităţii determinărilor; asigurarea funcţionării feed-back-ului de la clienți în condiţii mai bune, prin implementarea unei proceduri mai accesibile de înregistrare și soluţionare a cererilor acestora.
Prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a adresat felicitării conducerii și întregii echipe din cadrul ITCSMS Giurgiu pentru activitatea desfășurată și le-a urat mult succes în continuare.

La capitolul ”diverse” al ședinței Colegiului Prefectural Giurgiu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, domnul prof. Ion Ghimpețeanu, a dorit să transmită că în urma centralizării rezultatelor obținute la simularea pentru examenul de Evaluare Națională, cifrele relevă o creștere a procentului de promovabilitate, în special la proba de Limba și literatura română – de la 58% în anul 2022, la 67% în anul 2023.
”Prin Planul de măsuri și prin tematicile stabilite la nivel de Inspectorat, am convingerea că vom avea o surpriză plăcută la examenul propriu-zis de Evaluare Națională din vară și că anul acesta județul Giurgiu nu se va mai situa pe ultimele locuri în clasamentul național.”, a precizat inspectorul general al IȘJ Giurgiu.