Protecția Consumatorilor Giurgiu, la ceas de bilanț după 5 luni de controale

În perioada ianuarie – mai 2023, specialiștii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat o serie de acțiuni de control la diverși operatori economici din municipiul și din județul Giurgiu, pentru a verifica modul în care este respectată legislația în vigoare în domeniul protecției consumatorilor.
Rezultatele acestor controale au fost prezentate cu prilejul celei mai recente ședințe a Comitetului județean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu.
Domeniile de activitate verificate au fost următoarele:
– 57 de acțiuni de control a bunurilor alimentare;
– 78 de acțiuni de control a bunurilor nealimentare (produse textile, încălțăminte, piese auto, electronice, electrocasnice);
– 8 acțiuni de control a serviciilor de alimentație publică;
– 45 de acțiuni de control la prestatorii de servicii de telecomunicații, internet , tv, service-uri auto, spălătorii auto, etc.
Urmarea a acestor acțiuni de control, au fost întocmite:
– 140 de procese verbale de constatare a contravenției;
– 42 de procese verbale de constatare;
– 6 procese verbale de prelevare.
Au fost aplicate 74 de avertismente, 172 de amenzi contravenționale în valoare totală de 1.305.000 lei
și au fost dispuse măsuri complementare de oprire definitivă de la comercializare/ prestare serviciu pentru produse nesigure, dar și de oprire temporară a prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate.
Principalele abateri constatate în urma acțiunilor de control au fost următoarele:
– prestări servicii necorespunzătoare în căminele de bătrâni (camere neigenizate, folosirea unor lenjerii rupte, pereți murdari, calorifere cu rugină, zugrăveală exfoliată, prezența gândacilor în blocul alimentar, folosirea unor ustensile de bucătărie neprofesionale și cu grad de uzură ridicat etc.);
– produse alimentare cu caracteristici calitative neconforme (ligă, mucegai pe suprafață, miros nespecific de produs alterat, deshidratate etc.);
– produse alimentare și nealimentare cu datele durabilităților minimale /datele de minimă durabilitate depășite;
– produse electrice fără documente care atestă că sunt produse sigure (declarație UE de conformitate);
– jucării care nu erau însoțite de informații în limba română privind informații de avertizare și riscuri previzibile la utilizare, grupa de vârstă căreia i se adresează.
– etichetare neconformă prevederilor Regulament (CE) 1169/2002 privind etichetarea produselor alimentare (dimensiuni foarte mici ale literelor astfel încât etichetele sunt greu vizibile si lizibile, lipsă listă ingrediente, neevidențierea ingredientelor cu efecte alergene etc.);
– produse alimentare cu expunere/manipulare/depozitare la temperaturi necorespunzătoare care pot afecta calitatea acestora;
– condiții de expunere/manipulare/depozitare necorespunzătoare în zonele de patiserie/ panificație/ masă caldă și servire asistată din incinta super/ hipermarket-uri, care pot afecta caracteristicile produselor finite oferite consumatorilor;
– confecții textile fără etichete cu informații pe suport textil privind compoziția fibroasă a materialului (la prelevare probe s-a constatat necorelare etichetă pe suport textil cu cea determinată de laborator);
– articole de încălțăminte fără a avea pictograme din care să rezulte materialul din care sunt confecționate părțile componente;
– nerespectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciului de schimb valutar (neeliberare formulare pentru acceptarea tranzacției, nerespectarea dimensiunilor literelor/ cifrelor de pe panourile exterioare pentru cursurile valutare afișate).
De asemenea, au fost soluționate 338 de petiții, din totalul de 349 depuse.
În scopul apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici comerciale incorecte, în cadrul acțiunilor de control desfășurate, comisarii CJPC Giurgiu acordă o atenție deosebită în ceea ce privește publicitatea și vânzările promoționale efectuate de către operatorii economici din județul Giurgiu.
În continuare, deși instituția se confruntă cu o lipsă acută de comisari cu atribuții de control care să acopere întreg județul, activitatea CJPC Giurgiu are drept scop principal asigurarea dreptului consumatorilor de a fi protejați împotriva riscului de achiziționa un produs/ serviciu care ar putea să le afecteze viața, sănătatea, securitatea sau interesele economice.