Problema tinerilor NEETS din județ a fost dezbătută de autoritățile giurgiuvene

În cadrul ședinței de lucru periodice a Comisiei de Dialog Social Giurgiu s-a discutat despre problema tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care nu urmează o formă de învățământ și nu participă activ la activități de formare profesională (tinerii NEETs), precum și despre oportunitățile acestora de angajare, de ucenicie, de internship sau de continuare a educației în vederea dobândirii de competențe.

Având în vedere specificul temei ședinței, au fost invitați să participe reprezentanți a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu.

Reprezentanții IȘJ Giurgiu au transmis că instituția are ca prioritate asigurarea permanentă a accesului la educație de calitate pentru toți beneficiarii direcți.

În acest sens, instituția își centrează demersurile strategice pe următoarele direcții:
• dezvoltarea de competențe relevante la elevi și profesori, prin participarea la programe suport de educație, ca alternativă la învățământul formal, în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenele naționale;
• reintegrarea în sistemul de educație a celor care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea de programe de tip ”A doua șansă”;
• profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de competență, prin activități de formare și dezvoltare profesională;
• furnizarea de servicii integrate de educație și consiliere, pentru a asigura cadrul de prevenție și susținere a elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii;
• asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în cadrul școlii și în afara ei.

Din păcate, dificultăţile materiale ale familiei, familiile dezorganizate, atitudinea familiei față de școală, carențele sistemului de protecție social, lipsa de motivație pentru învățătură, orientarea școlară și profesională defectuoasă și anturajul de proastă calitate reprezintă principale cauze care stau la baza abandonului școlar.

Datele statistice arată că rata abandonului școlar la nivelul județului Giurgiu în ultimii 3 ani a fost, ca medie, de 4,5% . Pe nivel de studii, cea mai scăzută rată de abandon se înregistrează pentru învățământul primar (1,02%), urmat de învățământul liceal (2,01%) și de cel gimnazial (2,27%). Cea mai mare rată de abandon se înregistrează pentru învățământul profesional (14,94%), deoarece către acesta se orientează elevii cu situație materială precară și cei cu interes scăzut pentru învățătură.

Astfel, la nivelul județului Giurgiu, părăsirea timpurie a școlii de către elevii care intră în categoria tinerilor NEETs reprezintă o problemă majoră.

Pentru a combate acest fenomen îngrijorător, în prezent, în unitățile de învățământ din județul Giurgiu se află în implementare o serie de proiecte cu finanțare europeană: proiecte Erasmus+, proiecte derulate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar.

Aceste proiecte urmăresc ca elevii să beneficieze de programe educaționale care să le crească motivația și performanțele școlare, profesorii să aibă oportunități cât mai diverse de dezvoltare profesională, iar riscurile și cazurile de abandon școlar să se reducă cât mai mult posibil. În acest sens, este foarte important ca și părinții elevilor să fie informați, sprijiniți și consiliați în problemele cu care se confruntă.

În ultimii ani, implementarea acestor proiecte a dat rezultate, cel puțin pe termen scurt, în sensul că acești tineri au reușit să urmeze un minimum de pregătire școlară.

Pe de altă parte, potrivit reprezentanților AJOFM Giurgiu, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023, numărul tinerilor din categoria NEETs intrați în evidența instituției a fost de 1.120 de persoane, iar la data de 31 septembrie 2023 era înregistrat un număr de 758 de astfel de tineri.

Pentru a îmbunătăți situația tinerilor NEETs și a facilita tranziția acestora către piața muncii, la nivel regional se acționează pe 3 paliere: educație, formare și ocupare (inclusiv antreprenoriat).

Conform prevederilor legale în vigoare, există o serie de măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă această categorie de persoane, iar tinerii NEETs pot beneficia de diverse facilități (primă de activare, primă de relocare, prime de mobilitate) în cazul în care se încadrează în muncă în perioada în care sunt înregistrați în evidența AJOFM Giurgiu.

Măsurile de îmbunătățire a situației tinerilor NEETs sunt finanțate atât din bugetul de stat, prin intermediul Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât și din fondurile europene, prin intermediul beneficiarilor proiectelor care se adresează tinerilor NEETs.

Atât reprezentanții IȘJ Giurgiu, cât și cei ai AJOFM Giurgiu au concluzionat că, din păcate, interesul tinerilor giurgiuveni pentru educație și pentru a se încadra în muncă este din ce în ce mai scăzut, iar aceasta este o problemă care se manifestă și la nivel național.