Prevenirea şi combaterea unor posibile situaţii de urgenţă, precum cele specifice sezonului rece şi riscului la cutremure sau la alunecările de teren – pe ordinea de zi a şedinţei CJSU Giurgiu din data de 7 noiembrie

Analizarea şi aprobarea „Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2023 – 2024” și actualizarea, analizarea şi aprobarea „Planului judeţean de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren” au fost temele dezbatute ieri, 07.11.2023, de către membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Referitor la Planul de măsuri al C.J.S.U. Giurgiu pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2023 – 2024, activităţile specifice de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestor activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă, se realizează conform Ordinului nr. 289/2170 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”.

În vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, în condiţii de siguranţă pe timp de iarnă, la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, sunt încheiate 5 contracte de asociere cu consiliile locale ale comunelor Clejani, Roata de Jos, Bulbucata, Hotarele şi Toporu, însă, pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4 şi 5, care insumeaza 249 km de sectoare de drum judeţean nu au fost încheiate contracte de deszăpezire sau asocieri cu UAT-uri.

Directia Judeteana de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic , din subordinea Consiliului Județean Giurgiu , urmează să asigure prin mijloace proprii, activitățile de prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, pentru 102,2 km, din totalul numărului de 438,688 km. de drumuri județene.

Așadar, până în acest moment, ca și în ultimii doi ani, nici anul acesta nu există la nivelul Consiliului Județean Giurgiu contracte de deszapezire, ci doar cinci contracte de asociere, cu cinci unități administrativ teritoriale .

De asemenea, în cadrul aceleiași sedințe a CJSU, a fost aprobat Planul Judeţean de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.

Acesta este întocmit potrivit prevederilor Ordinului nr. 1995/1160 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgență specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren şi reprezintă o sinteză a planurilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Giurgiu şi pe cele ale instituţiilor membre ale C.J.S.U. Giurgiu.

Obiectivul fundamental al planului îl constituie ansamblul acţiunilor şi măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie imediată, de recuperare şi reabilitare necesare limitării efectelor cutremurelor/alunecărilor de teren, precum şi atribuţiile ce revin structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de cutremure/alunecări de teren.