Pe calea cea bună! – Mai puțini șomeri în județul Giurgiu!

Evoluția pieței muncii locale a fost prezentată în cadrul ședinței periodice a Colegiului Prefectural Giurgiu, desfășurată joi, 29 iunie a.c.

Conform evidențelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, în perioada ianuarie – mai 2023, în județul Giurgiu resursele de muncă au fost de 165,6 mii de persoane, înregistrând o ușoară creștere față de anul precedent. Ponderea majoritară în resursele de muncă au detinut-o persoanele de sex masculin.

Rata șomajului înregistrat, calculată de AJOFM Giurgiu, a fost de 2,56% la sfârșitul lunii mai 2023, trendul descendent al șomajului manifestându-se începând cu luna martie a anului 2023. Acest trend a fost în mare parte influențat de diminuarea efectelor negative asupra economiei generate de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului și de criza din Ucraina.

Numărul mediu al șomerilor înregistrați în evidenţa AJOFM Giurgiu în perioada ianuarie – mai 2023 a fost de 2.123 de persoane, în timp de numărul mediu al șomerilor indemnizați a fost de 281 de persoane, reprezentând 13,24 % din media tuturor persoanelor înregistrate în evidență.
Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în primele 5 luni ale anului 2023 (1.177) a fost cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă a anului 2022 (1.247).

Din totalul de 1.177 de locuri de muncă vacante înregistrate în bazele de date în anul 2023, puse la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui de loc de muncă din evidenţele Agenţiei, 46 au fost locuri de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa (în special în domeniul confecțiilor).
Astfel, anul 2023 (perioada ianuarie – mai) a fost caracterizat de scăderea numărului de șomeri aflați în evidența AJOFM Giurgiu, cu aproximativ 140 de persoane.

Totodată, în aceeași perioadă de referință, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Giurgiu s-a situat sub media înregistrată la nivel național, aceasta din urmă fiind de 3,02%, iar cea înregistrată la nivelul județului fiind de 2,56%.

În ceea ce privește programele implementate de AJOFM Giurgiu în vederea creșterii gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, acestea vizează formarea profesională, încadrarea persoanelor marginalizate social, a elevilor şi studenţilor, la care se adaugă programele speciale pentru localităţile cu rată mare a şomajului și unde ponderea comunităţii rome este semnificativă.

Prin Programul județean de ocupare a forței de muncă pentru anul 2023, AJOFM Giurgiu a estimat încadrarea a 2.650 de persoane, iar prin implementarea măsurilor active prevăzute de legislația în domeniu, în primele 5 luni ale anului 2023 a fost realizată încadrarea unui număr de 1.145 de persoane.

”Ne aflăm în grafic, sperăm că până la sfârșitul anului vom reuși încadrarea în muncă a tuturor celor 2.650 de persoane cuprinse în Program”, a declarat directorul executiv al AJOFM Giurgiu, domnul Virgil Peia, care a fost felicitat de către prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, pentru întreaga activitate și pentru eforturile depuse în vederea încadrării în muncă a cât mai multor șomeri.

Cu prilejul ședinței Colegiului Prefectural, prefectul județului Giurgiu i-a felicitat pe elevi, pe profesori și întreaga echipă din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu pentru munca depusă, rezultatele obținute anul acesta la examenul de Evaluare Națională urcând județul Giurgiu în clasamentul național.